Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie: dit is de schakel tussen lichaam en geest. De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het herkennen en beïnvloeden van de complexe relatie tussen bewegend functioneren en het psychisch functioneren. Ook behandelt deze therapeut lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid, die een relatie hebben met psychosociale problemen.

Veel klachten zijn medisch niet te verklaren. De patiënt heeft echter wel last of blijft klachten houden. De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden vaak eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen, wat een gevoel van onbegrip kan geven.

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid kunnen optreden als gevolg van spanning, stress, verdriet of overbelasting.

Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals een verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines.

Contact

Psychosomatische fysiotherapie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2392

Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6595

image_3006Meer informatie