Revalidatie polikliniek, Basalt

Na een ziekte, een ongeval of een aangeboren afwijking kunnen tijdelijk of blijvend problemen in het functioneren ontstaan. Deze problemen kunnen zich op allerlei gebieden voordoen, bijvoorbeeld bij het fysiek verplaatsen, in de communicatie met andere mensen, op het gebied van de persoonlijke verzorging, het maatschappelijk functioneren of op psychologisch gebied.

Dan kan revalidatie uitkomst bieden. Want met behulp van revalidatie wordt geprobeerd iemand zo veel mogelijk terug te brengen op het oude niveau van functioneren.

Basalt

Basalt is hét expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde. De specialisten van het HagaZiekenhuis werken al jarenlang samen met de revalidatieartsen. Basalt neemt sinds 1 januari 2019 de revalidatiezorg in het HagaZiekenhuis voor haar rekening.