Spierziekten Polikliniek

De bijzondere poli voor spierziekten (neuromusculair) richt zich op de zogenoemde neuromusculaire aandoeningen. Dit zijn aandoeningen van het perifere zenuwstelsel: zenuwziekten. Hierbij is te denken aan polyneuropathieën, spierziekten, maar ook myasthenie en voorhoornaandoeningen zoals ALS.

Er zijn honderden neuromusculaire ziekten en deze zijn vaak zeldzaam.

Gerelateerde specialismen