Spoedplein

Spoedeisende Hulp (SEH)

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) worden patiënten 24 uur per dag en 7 dagen per week behandeld. Dit kunnen acute gezondheidsproblemen zijn als gevolg van een ongeluk of bij een plotselinge, ernstige ziekte. De Spoedeisende Hulp heeft diverse traumakamers en behandelruimten.
Als de klachten zo ernstig zijn dat er meteen hulp vereist is, dan kan een patiënt op eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp komen of 112 bellen.

Locatie Leyweg

De Spoedeisende Hulp van het HagaZiekenhuis is onderverdeeld in een:

  • Traumacentrum
  • Eerste HartHulp
  • Acute HersenHulp
  • High care
  • Low care (geen spoed) unit
  • Kinder SEH

Locatie Leyweg heeft hierdoor de functie van traumacentrum. Hier worden slachtoffers van ernstige ongelukken opgevangen. De Eerste HartHulp heeft een eigen centrale post en behandelruimten op de SEH. Patiënten worden hier geobserveerd en bewaakt met monitoren. Mensen met een hersenbloeding of herseninfarct worden direct opgevangen op de Acute HersenHulp.

Kinder SEH

Onderdeel van het Spoedplein is de Spoedeisende Hulp voor kinderen. Op de Kinder Spoedeisende Hulp zijn kinderartsen aanwezig om acute zorg te verlenen aan kinderen tot 18 jaar. Dit deel van de Speodeisende Hulp is onderdeel van het Juliana Kinderziekenhuis.

De Kinder SEH op locatie Leyweg is helemaal ingericht om acute zorg aan kinderen te kunnen geven. Een kind met een acuut zorgprobleem heeft nu eenmaal andere zorg nodig dan een volwassene. Bij de Kinder SEH werken gespecialiseerde verpleegkundigen en kinderartsen met veel ervaring. Zij worden voortdurend geschoold in de behandelingen van en het omgaan met kinderen en werken volgens landelijke protocollen.

KinderSEH

Kinderartsen en verpleegkundigenstappen mee in de belevingswereld van het kind

De dokters en verpleegkundigen van de Kinder SEH doen er alles aan om het zieke kind weer beter te maken. Ook de ouders worden goed opgevangen. En wat heel prettig voor hen is: als het kind van de Kinder SEH naar het Juliana Kinderziekenhuis, dan hoef je niet naar een andere locatie. Het Juliana Kinderziekenhuis is namelijk ook aan de locatie Leyweg. Dus heb je een kind met een acute zorgvraag, ga dan naar de Kinder SEH van het Juliana Kinderziekenhuis.

Aanmelden

Als u naar de afdeling Spoedeisende Hulp komt, meldt u zich eerst bij de inschrijfbalie. De medewerk(st)er vraagt naar uw klachten en het identiteitsbewijs en de zorgpas. Als de patiënt een verwijsbrief van de huisarts heeft gekregen, lever deze dan ook in.

Let op: Neem altijd uw verzekerings- en legitimatiebewijs mee.
Ook uw juiste persoonsgegevens zijn belangrijk voor goede medische vastlegging van uw aandoening en de financiële afhandeling met de ziektekostenverzekering.

Nadat de baliemedewerk(st)er de gegevens heeft verwerkt, wordt u gevraagd plaats te nemen in de wachtkamer.

Als u geen geldig verzekeringsbewijs bij u hebt betaalt u zelf (een voorschot op) de behandeling op de Spoedeisende Hulp. U betaalt het standaardbedrag van € 135, -.
Dit kan contant, met een pinpas of met een creditcard. Aan de hand van de onderzoeken en/of behandeling die op de SEH zijn gedaan, wordt het bedrag later verrekend met u.

Meld altijd een eerdere opname in een buitenlands ziekenhuis

Wie niet zo lang geleden opgenomen is geweest in een buitenlands ziekenhuis, kan - ook zonder er zelf last van te hebben - de ziekenhuisbacterie MRSA bij zich dragen. Dit is een zeer besmettelijke bacterie. Meld altijd een eerdere ziekenhuisopname in het buitenland bij uw inschrijving. Dan kunnen de medewerkers daar bij uw behandeling rekening mee houden.

Triage

Na uw inschrijving wordt u opgeroepen door de triageverpleegkundige. Deze verpleegkundige doet een kort onderzoek bij u om de ernst van uw klachten te beoordelen. Afhankelijk daarvan wordt:

  • u direct behandeld op de Spoedeisende Hulp;
  • nader onderzoek bij u gedaan (zoals bloed afname, hartfilmpje maken). Vervolgens neemt u plaats in de Wachtlounge;
  • u doorverwezen naar de naastliggende Huisartsenpost HAP.

Naar huis of opname

Afhankelijk van de diagnose die de arts stelt, wordt een behandeling aan u voorgesteld. Vaak kunnen patiënten na een bezoek aan de SEH naar huis. Soms zal een arts adviseren dat het beter is om een patiënt op te nemen in het ziekenhuis. Als de patiënt hiermee instemt, dan regelt het ziekenhuis de opname.

Contact

Spoedplein 
HuisartsenpostSpoedapotheekSEH locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 0000 (algemene nummer)

image_3006Meer informatie
SEH Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 0000 (algemene nummer)

image_3006Meer informatie