Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut zorgt voor preventie, advisering en behandeling van patiënten met sportgerelateerde aandoeningen in verschillende leeftijdscategorieën en met enkelvoudige en meervoudige of complexe gezondheidsproblematiek. De therapeut richt zich daarbij op het dagelijkse functioneren van de sportende patiënt in al zijn facetten en in het bijzonder de sportparticipatie.

Daarbij draagt de sportfysiotherapeut bij aan het geheel van activiteiten dat nodig is om de onderlinge oorzaak van de problematiek gunstig te beïnvloeden en er voor te zorgen dat de sporter in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie verkeert. Dit alles is er op gericht om de sporter op het gewenste en hoogst mogelijke niveau van sportuitoefening terug te laten keren.

 

Contact

Sportfysiotherapie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2392

Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6595

image_3006Meer informatie