TIA-polikliniek

Een TIA (Transient Ischaemic Attack) geeft verschijnselen die tijdelijk optreden als de bloedstroom naar de hersenen is verstoord. De verschijnselen kunnen verschillend zijn. Zo kan er kortdurend krachteloosheid optreden in een arm en of been, kan er plotseling een scheve mond ontstaan of kan iemand plotseling wazig zien met één oog.

De verschijnselen kunnen enkele minuten duren, maar meestal niet langer dan 20 minuten.

Beroerte voorkomen

Het onderzoek en de behandeling van een TIA zijn bedoeld om de kans op een beroerte met blijvende gevolgen te voorkomen.

De onderzoeken op de TIA polikliniek bestaan over het algemeen uit een ECG ( hartfilmpje), een duplex onderzoek (onderzoek naar de vaatwand van de bloedvaten), een bloedonderzoek en een MRI of CT-scan van de hersenen.

Voorlopige uitslag

Verder onderzoekt een arts in opleiding (co-assistent) de patiënt uitvoerig. Dit gebeurt onder supervisie van een neuroloog.

Aan het eind van de dag ontvangt de patiënt mondeling een voorlopige uitslag van de onderzoeken en eventueel een aanpassing van de medicijnen.

Gerelateerde specialismen