Verpleegkundig spreekuur Verloskunde

Iedere zwangere, die bij een gynaecoloog onder controle is in het HagaZiekenhuis, bezoekt het verpleegkundig spreekuur Verloskunde in de 24e tot 26e week van de zwangerschap. Dit spreekuur is in plaats van het reguliere bezoek aan de gynaecoloog en wordt geleid door een gespecialiseerd verpleegkundige, die ook op de verpleegafdeling Verloskunde werkt.

Tijdens het spreekuur doet de verpleegkundige alle lichamelijke controles die noodzakelijk zijn op dat moment van de zwangerschap. De controles bestaan onder meer uit het meten van de bloeddruk en het luisteren naar het hartje van de baby.

Niet-medisch

Het spreekuur is bedoeld om onderwerpen van niet-medische aard te bespreken. Bij vragen of opmerkingen die wel medisch van aard zijn, overlegt de gespecialiseerd verpleegkundige dit met de gynaecoloog of verloskundige. Tijdens het spreekuur wordt vooral informatie gegeven over de zwangerschap en bevalling en alles wat daarmee samenhangt. Ook biedt het spreekuur de mogelijkheid om vragen te stellen of onderwerpen te bespreken. Neem gerust iemand mee.

De assistenten op de polikliniek Gynaecologie maken de afspraak ná de controleafspraak bij de gynaecoloog in de 20e week van de zwangerschap.