VIP-polikliniek (Voorlichting en Interventie bij hartPatiënten)

De afkorting VIP staat voor Voorlichting en Interventie bij hartPatiënten. Het is bedoeld voor diegenen die opgenomen zijn (geweest) in het HagaZiekenhuis op de afdeling Cardiologie vanwege een hartinfarct en/of een dotterbehandeling.

Twee weken na het ontslag uit het ziekenhuis komen deze mensen voor controle naar de VIP-polikliniek. Tijdens dit spreekuur zet de Nurse Practitioner samen met de patiënt alle gebeurtenissen nog eens op een rij.

Contact

VIP-polikliniek (Voorlichting en Interventie bij hartPatiënten) 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2305

image_3006Meer informatie