Wond Expertise Centrum

Voor de efficiënte en patiëntvriendelijke behandeling en verzorging van wonden hebben de specialismen Dermatologie en Heelkunde van het HagaZiekenhuis een samenwerkingsverband opgezet: Het Wond Expertise Centrum, afgekort WEC. Het WEC werkt nauw samen met de overige specialismen uit het ziekenhuis, regionale huisartsen, ouderengeneeskundigen en thuiszorgorganisaties (ketenzorg).

Het ontstaan van de wond kan verschillende oorzaken hebben. Daarnaast kunnen er meerdere factoren zijn die invloed hebben op de genezing van de wond. Afhankelijk hiervan wordt de patiënt door dermatologie, heelkunde of door beide specialismen samen behandeld.

Naast de behandeling en verzorging van wonden werkt het WEC ook aan het verspreiden van kennis bij de andere zorgverleners in het HagaZiekenhuis en in de regio. Het WEC doet verder wetenschappelijk onderzoek naar de verbetering betreffende de behandeling en verzorging van wonden.

Spreekuren

De heelkunde heeft twee gespecialiseerde wondpoliklinieken; de diabetische voetenpolikliniek en de algemene wondpolikliniek.

De dermatologie heeft een gespecialiseerde open benenpolikliniek (ulcus cruris).

Om een afspraak te maken is een doorverwijzing nodig van de huisarts of specialist van het ziekenhuis.

Multidisciplinair team (algemene wond- en benenpolikliniek)

Het team bestaat uit:

  • Vaatchirurg
  • Dermatoloog
  • Verpleegkundig specialist
  • Verpleegkundig consulent wondzorg
  • Dokters assistent

Zie ook multidisciplinair team Diabetische voetenpoli.

Contact

Wond Expertise Centrum 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2735

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6772

image_3006Meer informatie