Soms is de kans op een spontane zwangerschap klein. Bijvoorbeeld wanneer een vrouw 38 jaar of ouder is, de eileiders zijn afgesloten, de zaadkwaliteit onvoldoende is, na intra-uteriene bevruchting geen zwangerschap optreedt of als er zich baarmoederslijm buiten de baarmoeder bevindt. Dan kan een kunstmatige bevruchting buiten het lichaam een uitkomst zijn. Hiervoor zijn 2 behandelingen mogelijk die erg op elkaar lijken: 

  • Een In Vitro Fertilisatie (IVF-behandeling)
  • Een Intra-Cytoplasmatische Sperma-Injectie (ICSI) 

Een IVF- of ICSI-behandeling in het HagaZiekenhuis

Bij deze behandelingen stimuleren we de eierstokken zodat er een groter aantal eicellen gaat rijpen. Want meer rijpe eicellen betekent mogelijk meer bevruchte eicellen (embryo’s). En meer embryo’s betekent de mogelijkheid om het beste embryo te selecteren. Dit vergroot de kans op een zwangerschap.

Als er voldoende rijpe eicellen zijn dan brengen we deze samen met de zaadcellen. Bij ICSI injecteren we de zaadcel in de eicel. Bij IVF vinden de zaadcel en eicel elkaar zelfstandig in de reageerbuis. 

De totale behandeling neemt ongeveer vier weken in beslag. De kans op een kind is per cyclus ongeveer 30%. Na drie cycli heeft 60% van de paren één of meer voldragen zwangerschappen. De kans van slagen hangt van veel verschillende factoren af en is per paar verschillend. In de folder leest u meer over de vruchtbaarheidsbehandelingen.

Hoe verloopt de behandeling?

Stap 1: hormonale stimulatie

Met een hormoonbehandeling stimuleren we de rijping van de eicellen. De kans op een succesvolle IVF-behandeling neemt hierdoor toe.

Stap 2: voorbereiding van de eicellen

Als de eicellen rijp zijn, halen we ze uit de eierstokken. Dit duurt doorgaans slechts een paar minuten en vindt plaats onder plaatselijke verdoving. De verwijderde eicellen brengen we daarna naar het laboratorium om ze voor te bereiden op een bevruchting.

Stap 3: selectie van de zaadcellen

De man geeft daarna zaad af. In ons laboratorium selecteren we de beweeglijkste zaadcellen.

Stap 4: bevruchting in het laboratorium

Bij IVF brengen we in het laboratorium  de eicellen en zaadcellen samen in een reageerbuis. Hierna is het de bedoeling dat ze elkaar zelfstandig vinden. Bij ICSI injecteren we de zaadcel in de eicel. Na de bevruchting laten we de bevruchte eicel (embryo) een paar dagen doorgroeien in het laboratorium.

Stap 5: plaatsing van de bevruchte eicellen

De bevruchte eicel (embryo) plaatsen we in de baarmoeder. Het embryo nestelt zich dan zelf in het baarmoederslijmvlies. Als alles goed gaat groeit deze door. Enkele weken later bepalen we met behulp van een zwangerschapstest of bloedtest of de behandeling geslaagd is.


Meer informatie over behandelingen in de Patient Journey App

In de Patient Journey App krijgt u stap voor stap informatie over uw behandeling. Patient journey app

- Download de Patient Journey App voor iPhone of Android

   appel app store

   Google playstore

- Zoek naar HagaZiekenhuis
- Selecteer de behandeling