Niet zo lang geleden is bij u een gezwel weggehaald. Om te voorkomen dat de poliepen (snel) terugkomen, krijgt u een aantal blaasspoelingen in het HagaZiekenhuis. Dit is een vorm van chemotherapie. In de folder leest u meer over deze nabehandeling.