U krijgt binnenkort een gehoorfunctieonderzoek in het HagaZiekenhuis. De KNO-arts voert dit onderzoek bij u uit. Er zijn verschillende soorten onderzoeken om het gehoor te meten:

  • Toondrempel- en spraakaudiometrie;
  • Impedantiemetrie;
  • Hersenstamaudiometrie (BERA/BAEP);
  • Hoog frequentie audiometrie;
  • Meting van de Oto Akoestische Emissies

Gehoorfunctieonderzoek in het HagaZiekenhuis

Een gehoorfunctieonderzoek duurt tussen de 15 en 45 minuten. Na het onderzoek bespreekt de KNO-arts de uitslag en vervolgstappen met u. In onderstaande folder leest u meer over de verschillende onderzoeken.