U wordt (mogelijk) geopereerd aan uw hart in het Hart-en Longcentrum van het HagaZiekenhuis. Het is belangrijk dat uw hersenen tijdens en na de operatie goed voorzien blijven van zuurstof. Daarom onderzoekt een verpleegkundig specialist voor de operatie of uw hersendoorbloeding goed is. Dit noemen we het Transcranieel Doppler (TCD) onderzoek. Het TCD-onderzoek doet geen pijn en duurt minder dan 5 minuten.

Is de hersendoorbloeding niet goed? Dan onderzoekt een neuroloog hoe dit komt. Soms kan de hersendoorbloeding voor de hartoperatie worden hersteld. Als dat niet zo is, is een hartoperatie risicovol. De arts bespreekt dan met u of we u op een andere manier kunnen helpen.

Tijdens de operatie meten we steeds of uw hersenen genoeg zuurstof krijgen. Dat gebeurt via sensoren op uw schedel. Als de zuurstofwaarde tijdens de operatie daalt, komt het operatieteam meteen in actie. We blijven de hersendoorbloeding controleren tot u na de operatie wakker wordt.

De controle voor, tijdens en na de operatie noemen we de Haga Braincare Strategie (HBS). De strategie is bedacht door Haga-neuroloog Dr. R.W.M. Keunen. Mede door de HBS is het aantal neurologische complicaties (beroerte, verwardheid) na een hartoperatie in het HagaZiekenhuis erg laag.