De afdeling Infectiepreventie neemt maatregelen om besmetting met legionella te voorkomen. In de folder leest u hier meer over.