U wordt binnenkort geopereerd aan uw baarmoeder op de afdeling Gynaecologie van het HagaZiekenhuis. In veel gevallen is dit een kijkoperatie. De gynaecoloog werkt dan via kleine sneetjes in de buikwand en/of via de baarmoedermond. De buikholte blijft gesloten. U heeft daardoor minder pijn en herstelt sneller.

Een operatie van de baarmoeder in het HagaZiekenhuis

De gynaecoloog voert een kijkoperatie uit om:

  • te zien waar uw klachten vandaan komen
  • de eileiders af te sluiten (sterilisatie) zodat u niet meer zwanger kunt worden
  • poliepen, vergroeiingen of een stukje weefsel (biopsie) weg te halen
  • de baarmoeder te verwijderen
Een stukje weefsel kan ook worden weggehaald met een zogenaamde lisexcisie. Dit is een poliklinische behandeling. In de folders leest u meer over operaties aan de baarmoeder.