U heeft een aandoening in de lage rugwervels. Om de pijn te verzachten, krijgt u pijnbestrijding in het HagaZiekenhuis. We noemen dit neurolyse. Een andere naam voor deze behandeling is een wortelblokkade. U krijgt een ontstekingsremmende vloeistof en verdoving ingespoten bij de zenuwwortel in de rug. Deze behandeling vindt plaats in dagbehandeling.