Door een stoornis aan uw stem(banden) krijgt u lastiger lucht in en uit uw longen. Dit komt omdat de stembanden sluiten als u inademt. We noemen dit stembanddisfunctie.

In het HagaZiekenhuis behandelen we u voor deze aandoening. Hoe we dit doen, leest u in de folder.