Als u Cystic fibrosis (CF) heeft, is het erg belangrijk om goed te eten en te drinken. De diëtist vertelt u hoe uw conditie zo goed mogelijk blijft of wordt. Als het nodig is krijgt u drink-of sondevoeding. Heeft u een verteringsstoornis? Dan krijgt u advies over vitaminesuppletie en het gebruik van verteringsenzymen. Heeft u Cystic Fibrosis Related Diabetes (CFRD)? Dan krijgt u advies om de bloedglucosewaarde zo stabiel mogelijk te houden.

In de folders leest u meer over voedingsadvies bij CF.