Het kan voorkomen dat er geen oorzaak gevonden wordt voor het uitblijven van een zwangerschap. Ook kan het zaad net niet voldoende in aantal of bewegelijkheid zijn voor een optimale zwangerschapskans. In andere gevallen kan een stel geen geslachtsgemeenschap hebben. Met deze behandeling, ook wel intra uteriene inseminatie (IUI) genoemd, brengen we het ‘opgewerkte’ zaad in de baarmoeder in. Dit houdt in dat we goede zaadcellen gebruiken en bacteriën, prostaatvocht en andere micro-organismen verwijderen voordat we de zaadcellen inbrengen. Hierdoor vergroten we de bevruchtingskans.

Een IUI-behandelingin het HagaZiekenhuis

In het Vruchtbaarheidscentrum voeren we de behandeling zes tot maximaal negen keer uit. De slagingskans hangt af van verschillende factoren. De leeftijd van de vrouw en de kwaliteit van het zaad van de man spelen een belangrijke rol. Maar ook de lichamelijke conditie en levensstijl van vrouw en man zijn erg belangrijk. Gemiddeld ligt de slagingskans rond de 10% per keer. Dat is vergelijkbaar met de slagingskans op een bevruchting bij normaal vruchtbare paren.

Hoe verloopt de behandeling?

Stap 1: Start van de behandeling

Veelal zal gebruik worden gemaakt van hormonen in de vorm van injecties. Soms worden tabletten gebruikt. Het doel van het gebruik van deze medicijnen is om meer dan één eicel te laten groeien en maximaal drie eicellen. Hiermee wordt de kans dat in elk geval één eicel wordt bevrucht vergroot. De kans op een meerling is minder dan 10%. Na een korte uitleg kunnen vrouwen de injectie doorgaans bij zichzelf plaatsen. Tijdens het gebruik van de hormonen zal regelmatig een echo worden gemaakt om de groei van een eicel(len) te vervolgen.

Stap 2: de eisprong bepalen

Wanneer de eicel groot genoeg is, bepaalt de arts het tijdstip van de eisprong. De behandeling moet namelijk kort vóór de eisprong of op de dag van de eisprong zelf plaatsvinden om effectief te zijn.

Stap 3: voorbereiden van het zaad

Op de dag van de bevruchting levert de man een zaadmonster in. In het laboratorium selecteren we de zaadcellen die het meest beweeglijk zijn. Deze zijn het meest geschikt voor de bevruchting omdat ze beter hun weg vinden naar de eicel(len).

Stap 4: het zaad inbrengen

De geselecteerde zaadcellen worden via een dun buisje ingebracht in de baarmoeder. De zaadcellen vinden daarna zelf hun weg naar de eicel(len). Het inbrengen van het zaad duurt slechts een paar minuten. Afhankelijk van het succes van de behandeling herhalen we de behandeling.

Meer informatie over behandelingen in de Patient Journey App

In de Patient Journey App krijgt u stap voor stap informatie over uw behandeling. Patient journey app

- Download de Patient Journey App voor iPhone of Android

   appel app store

   Google playstore

- Zoek naar HagaZiekenhuis
- Selecteer de behandeling