Contact

De contactgegevens (telefoonnummers, adressen en bereikbaarheid) staan telkens in het informatieblok 'Contact' rechts op de pagina. Dit geldt ook voor alle specialismen, behandelaars en dergelijke die makkelijk te vinden zijn via de zoekbalk.