Mantelzorgers

In Nederland verlenen 1 op de 3 mensen, dus ruim 4 miljoen personen, mantelzorg. Ze ondersteunen en verzorgen een partner, familielid, vriend of bekende die hulpbehoevend is, vaak vanwege een chronische ziekte of handicap. Mantelzorgers nemen een belangrijk deel van de zorg op zich.

Soms moet degene die u ondersteunt of verzorgen naar het ziekenhuis. Uw vertrouwde nabijheid en mantelzorgkennis kan dan zeer welkom zijn. Wanneer de patiënt en u hiermee instemmen, werken wij tijdens deze opname dan ook graag met u samen. In deze patiënteninformatie leest u meer over de afspraken rondom deze samenwerking.