ConsultAssistent is een ‘intelligente’ online vragenlijst met vragen over uw gezondheidsklachten, zorgvraag en omstandigheden. Het HagaZiekenhuis gebruikt ConsultAssistent bij het voorbereiden op afspraken.

In ConsultAssistent geeft u voorafgaand aan uw afspraak alvast informatie door aan uw arts over uw klachten en omstandigheden. Zo zijn u en uw arts beter voorbereid. En is er meer tijd voor andere vragen.

Daarnaast ondersteunt ConsultAssistent de zorgverlener door inzicht te geven op behandeluitkomsten, gebaseerd op soortgelijke informatie van andere patiënten. Tijdens en na de behandeling ondersteunt ConsultAssistent de zorgverlener en patiënt verder met gepersonaliseerde vervolgvragenlijsten.

Hieronder vindt u antwoorden op enkele vragen over ConsultAssistent.

ConsultAssistent wordt (onder meer) gebruikt door de afdeling KNO

  • Tijdens het maken van de afspraak zal een Haga-medewerker vragen of we u een uitnodiging mogen sturen voor het gebruik van de vragenlijst in ConsultAssistent.
  • Als u akkoord gaat krijgt u een email van ConsultAssistent met een link naar het inlogscherm.
  • In het beginscherm van ConsultAssistent wordt u gevraagd of u akkoord gaat met het gebruik van ConsultAssistent voor uw afspraak.
  • U kunt vervolgens een account aanmaken.
  • Een week voor uw afspraak ontvangt u een email met een link naar de vragenlijst.
  • Na het inloggen met uw account, kunt u de vragenlijst invullen.
  • Uw behandelaar ontvangt de vragenlijst nadat u deze heeft afgerond en gebruikt de informatie ter voorbereiding en tijdens uw gesprek.

ConsultAssistent is een product van een externe partij (Outcome Measurement). ConsultAssistent wordt door het HagaZiekenhuis ingezet om de vragenlijst aan te bieden.

Omdat ConsultAssistent van een externe partij is, is het nodig dat u toestemming geeft voor onder meer het inzetten ervan voor uw behandeling en het gebruik van uw gegevens voor verder onderzoek.

Het gebruik van ConsultAssistent is niet verplicht. U kunt aangeven hier geen of alleen van bepaalde onderdelen gebruik te willen maken. Deze toestemmingen kunt u bij het eerste gebruik van ConsultAssistent geven of niet geven. Daarna kunt u de toestemming via ConsultAssistent altijd aanpassen.

ConsultAssistent vraagt toestemming voor het gebruik van de volgende gegevens. Deze gegevens hoeft u niet allemaal zelf in te vullen, die staan in uw patiëntendossier.

Het gaat om patiëntennummer, naam, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en afspraakgegevens (voor het tijdig versturen van de mail). 

 

Uw gegevens worden gebruikt om u per email een uitnodiging te kunnen sturen voor ConsultAssistent.

Als u zich via de link in de mail aanmeldt voor ConsultAssistent worden de gegevens die u in ConsultAssistent invult gebruikt door uw zorgverlener bij uw behandeling. Ook kunnen uw gegevens gebruikt worden voor kwaliteitsbeheer door het HagaZiekenhuis en voor wetenschappelijk onderzoek door uw behandelaar.

Als u hiervoor apart toestemming geeft, worden uw gepseudonimiseerde gegevens opgenomen in een onderzoeksdatabase van het HagaZiekenhuis. Het HagaZiekenhuis kan deze gegevens in dit geval gebruiken bij het doen van onderzoek. 

Als u hiervoor apart toestemming geeft, worden uw gepseudonimiseerde gegevens opgenomen in een onderzoeksdatabase van Outcome Measurement, de leverancier van ConsultAssistent. Outcome Measurement gebruikt uw gepseudonimiseerde gegevens in dat geval voor onderzoek naar betere diagnostiek, therapie en zorglogistiek.  

U kunt uw toestemmingen voor het gebruik van uw gepseudonimiseerde gegevens voor onderzoek op elk moment intrekken. Als u uw toestemming intrekt worden uw gegevens binnen 24 uur verwijderd uit de onderzoeksdatabases.

Als u wilt dat al uw gegevens verwijderd worden uit de ConsultAssistent-applicatie, kunt u contact opnemen met de poli waar u een afspraak heeft.
 

Heeft u vragen over toestemmingen en privacy?

Wilt u meer wilt weten over uw toestemmingen en privacy? Neem dan contact op met de Privacy Officer (PO) van het HagaZiekenhuis via privacy@hagaziekenhuis.nl.