Ja, dat mag als er minimaal 2 dagen tussen de vaccinatie en de operatie zit. Zo voorkomt u dat uw operatie door eventuele bijwerkingen uitgesteld moet worden.

Ja, dat mag. In sommige gevallen moet u vooraf wel maatregelen moet nemen. Welke maatregelen dat zijn, hangt af van het soort bloederverdunner dat u gebruikt. Hieronder leest u meer:
 

 • Vitamine K antagonisten, zoals fenprocoumon (Marcoumar) of acenocoumarol (Sintrom):
  Vaccinatie kan  in de bovenarm gegeven worden, als de INR minder dan één week geleden in het therapeutische (streef)gebied is gemeten. In alle andere situaties is mogelijk een aanpassing van de dosering nodig. Overleg dit met de trombosedienst of vraag de huisarts om dit voor u te doen. We adviseren u om na de prik 10 minuten hard op de prikplek af te drukken.
   
 • DOAC, zoals apixaban, rivaroxaban, edoxaban of dabigatran: 
  U kunt gewoon gevaccineerd worden. We adviseren u om na de prik 10 minuten hard op de prikplek af te drukken.
   
 • Trombocyten aggregatieremmer, zoals acetylsalicylzuur (Aspro, Aspirine, Alka-Seltzer), clopidogrel (Grepid, Iscover, Plavix), dipyridamol (Persantin), prasugrel en ticagrelor:
  U kunt gewoon gevaccineerd worden. We adviseren u om na de prik 10 minuten hard op de prikplek af te drukken.
   
 • Laag moleculair heparine, zoals nadroparine (Fraxiparine), dalteparine (Fragmin), tinzaparine (Innohep) en enoxaparine (Clexane, Inhixa, Lovenox):
  U kunt gewoon gevaccineerd worden. We adviseren u om na de prik 10 minuten hard op de prikplek af te drukken.

Ja, dat mag. Is uw situatie stabiel en gebruikt u immunosuppressiva? Dan is het niet nodig om medicatie te staken of aan te passen op het moment van vaccinatie.

Ja, u mag gewoon gevaccineerd worden. Het kan zijn dat de vaccinatie minder goed werkt. De Nederlandse Vereniging voor Hematologie adviseert echter om ook patiënten in behandeling te vaccineren.

Nee, er is geen minimum interval nodig tussen toediening van IVIG en de vaccinatie.

Nee, er is geen minimum interval nodig tussen toediening van bloedproducten en de vaccinatie.

Als de trombocytenwaarden ≥ 20 x 10e9/l zijn mag u gewoon gevaccineerd worden. We adviseren u om na de prik 10 minuten hard op de prikplek af te drukken. Zijn de trombocytenwaarden < 20? Neem dan contact op met uw medisch specialist. Mogelijk is er een bloedplaatjestransfusie nodig of moeten er andere maatregelen genomen worden voordat u gevaccineerd kunt worden.