Ja, dat kan. Voor het COVID-vaccin zijn geen kippeneieren gebruikt.

Ja dat mag. Een eerdere allergische (anafylactische) reactie na een vaccinatie, medicijn, wespen-/ bijensteek of voedingsmiddel is geen reden om u niet te laten vaccineren. We vragen u na uw vaccinatie wel om een tijdje op locatie te blijven. Zo kunnen we controleren of u geen allergische reactie krijgt. 

Let op: U mag uit voorzorg voor een allergische reactie geen antihistaminica nemen. Dit zorgt er namelijk voor dat we uw niet goed kunnen observeren na uw vaccinatie. 
 

Als de trombocytenwaarden ≥ 20 x 10e9/l zijn mag u gewoon gevaccineerd worden. We adviseren u om na de prik 10 minuten hard op de prikplek af te drukken. Zijn de trombocytenwaarden < 20? Neem dan contact op met uw medisch specialist. Mogelijk is er een bloedplaatjestransfusie nodig of moeten er andere maatregelen genomen worden voordat u gevaccineerd kunt worden. 

Nee, niet zonder overleg met uw medisch specialist. Mogelijk zijner speciale maatregelen nodig.

Heeft u Von Wilebrand type 1 of 2? Dan mag u gewoon gevaccineerd worden. We adviseren u om na de prik 10 minuten hard op de prikplek af te drukken.

Heeft u Von Willebrand type 3? Vraag dan aan uw behandelend hematoloog of vaccinatie in uw geval verstandig is.

Ja, u mag gewoon gevaccineerd worden.