Wetenschap

Het HagaZiekenhuis is een topklinisch ziekenhuis. Met de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek kunnen we de zorg voor onze patiënten iedere keer weer verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek is daarom één van onze belangrijkste activiteiten. We stimuleren artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals om zelf wetenschappelijk onderzoek te verrichten of er aan mee te doen. Wetenschap is ook een belangrijk onderdeel van veel opleidingen in het HagaZiekenhuis.

Wetenschapsbureau

Medewerkers krijgen pas toestemming van de directie om onderzoek te verrichten als hun onderzoeksplan is goedgekeurd. Het plan moet voldoen aan alle wet- en regelgeving. Het Wetenschapsbureau van het HagaZiekenhuis controleert of aan alle eisen is voldaan. Het bureau helpt ook bij het indienen van het onderzoeksplan. 

Het Wetenschapsbureau ondersteunt daarnaast de Wetenschap- en Onderzoekscommissie (WOC) van het HagaZiekenhuis. De WOC ziet erop toe dat wetenschappelijk onderzoek goed en transparant wordt uitgevoerd. In de WOC zijn alle vakgroepen vertegenwoordigd.

Wetenschappelijk onderzoek

In de periode 2012-2018 is het wetenschappelijk onderzoek in het HagaZiekenhuis fors gestegen. Ook het aantal wetenschappelijke publicaties groeide flink.


Wetenschappelijk onderzoek met uw medische gegevens


Wetenschappelijk onderzoek met bestaande medische gegevens is een belangrijke vorm van onderzoek om de zorg continu te verbeteren. Deze gegevens geven goed inzicht in het verloop van de ziekte en de behandeling van patiënten.

Gegevens uit uw elektronisch patiëntendossier

Voor het onderzoek met bestaande medische gegevens gebruiken we de gegevens uit uw elektronisch patiëntendossier. Om uw privacy te beschermen, coderen we uw persoonlijke gegevens. Denk daarbij aan gegevens zoals uw naam, adres, burgerservicenummer, geboortedatum en patiëntnummer. We noemen dit ook wel ‘pseudonimiseren’.

Het uitgangspunt is dat u toestemming geeft voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met uw medische gegevens. In sommige gevallen mogen we uw gegevens ook zonder uw toestemming gebruiken. Bijvoorbeeld als individuele toestemming vragen voor de onderzoekers in redelijkheid niet mogelijk is. Dat kan het geval zijn als we de medische gegevens van heel veel patiënten nodig hebben.

Hierna leest u voorbeelden van grote onderzoeken, waar we uw pseudoniem gemaakte gegevens gebruiken.

COVID-19
Binnen het HagaZiekenhuis doen wij bijvoorbeeld onderzoek naar het coronavirus (SARS-CoV-2). Het is van groot belang dat we zo snel mogelijk al onze kennis over het coronavirus vergroten. Zo weten we bijvoorbeeld nog niet precies welke patiënten meer bevattelijk zijn voor dit virus. En welke patiënten meer kans lopen om ernstig ziek te worden. Om hierachter te komen, verzamelt het HagaZiekenhuis medische informatie van alle patiënten die worden behandeld vanwege verdenking op infectie met het coronavirus (SARS-CoV-2). Dat doen we in samenwerking met andere ziekenhuizen. Deze verzameling van medische informatie wordt aanbevolen door de World Health Organization (WHO). De data wordt gecodeerd verzameld in een beveiligde database. Ook dat doen we in samenwerking met andere ziekenhuizen. Alleen het lokale onderzoeksteam heeft toegang tot de codesleutel van de patiënten uit het HagaZiekenhuis.

Kankeronderzoek
Kankeronderzoek is een ander voorbeeld van wetenschappelijk onderzoek waarvoor gegevens zonder uw voorafgaande toestemming mogen worden gebruikt. Artsen en onderzoekers hebben betrouwbare en relevante gegevens nodig van kankerpatiënten. Zo kunnen we werken aan betere manieren om kanker te voorkomen, te ontdekken en te genezen. Daarvoor delen wij en andere ziekenhuizen een aantal medische gegevens van kankerpatiënten met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). 

ELAN- Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH)
Een laatste voorbeeld waarvoor we medische gegevens zonder uw expliciete toestemming mogen gebruiken, is het ELAN- GGDH. Hierin werken we samen met LUMC-Campus Den Haag. Via ELAN- GGDH is het voor de Haagse ziekenhuizen mogelijk om gegevens te delen met het CBS en deze te koppelen aan andere databronnen. Zoals die van huisartsen, Parnassia en de gemeente.

Deze data kan gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidsverschillen. Het geeft informatie (vanuit medisch en sociaal domein) over de gezondheid van inwoners in Den Haag. Daarmee levert het een bijdrage aan het regionale programma Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH). In dit programma werken gemeente Den Haag en zorg- en welzijnsaanbieders samen aan het behalen van gezondheidswinst, meer geluk en aan het verkleinen van gezondheidsverschillen onder Haagse bewoners.

Kijk voor meer informatie op site LUMC Campus Den Haag en www.gezondengelukkigdenhaag.nl

Bezwaar maken

Als u vragen heeft over onderzoek met uw medische gegevens, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts.

Als u niet wilt dat wij uw medische gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit laten weten via een mail naar bezwaar@hagaziekenhuis.nl.

Verstuurt u liever een brief? Doe dit dan naar het volgende postadres:

HagaZiekenhuis
t.a.v.Wetenschapsbureau
Postbus 40551
2504 LN Den Haag

Vermeld in uw bericht uw voor- en achternaam, geboortedatum en patiëntnummer. Na ontvangst van uw e-mail, bevestigen we aan u dat we uw medische gegevens verder niet zullen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Vanzelfsprekend heeft uw bezwaar geen gevolgen voor uw behandeling. U krijgt altijd de zorg die u nodig heeft.

Bezwaar namens wilsonbekwame patiënt of kind

Bent u de wettelijk vertegenwoordiger van een wilsonbekwame patiënt? Of de ouder/voogd van een kind jonger dan 16 jaar? Dan kunt u namens deze patiënt bezwaar maken tegen het gebruik van de medische gegevens voor onderzoek. Kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen ook zelf bezwaar maken.

Ten slotte willen wij u wijzen op uw rechten als patiënt binnen onze instelling. U kunt dit nalezen in de privacyverklaring van het HagaZiekenhuis.