Programma 'Hoe werkt de zorg voor u?'

Opening in het auditorium

 • 18.30: Inloop met koffie en thee

 • 19.00: Opening door dagvoorzitter en huisarts Pieter Kersemaker. Drie sprekers van het HagaZiekenhuis (zie onder) vertellen u meer over de ontwikkelingen op hun vakgebied waar alle patiënten mee te maken krijgen.

 • 19.55 uur: Start innovatiemarkt en zorgcafé

Praat en denk mee in het zorgcafé

HagaPlaza

Aan de hand van prikkelende stellingen praat u in het zorgcafé over:

 • 20.10 uur: 'Samen beslissen'

 • 20.30 uur: 'Digitalisering'

 • 20.50 uur: Pauze

 • 21.10 uur: 'Communicatie'

Afsluiting in het auditorium

 • 21.30 uur: Wat is er in het zorgcafé besproken en waar kan de Cliëntenraad en het HagaZiekenhuis mee aan de slag?

 • 21.45 uur: Afsluiting


Deze avond is een initiatief van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van patiënten van het HagaZiekenhuis, hun familieleden en bezoekers. De Cliëntenraad adviseert de directie wat het beste is voor de patiënt. Een cliëntenraad is wettelijk verplicht. Zij vergadert geregeld en wordt ondersteund door een beleidsmedewerker.

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit:

 • Ed Schook (voorzitter)
 • Ali Erik
 • Maarten Guichelaar
 • Loes Plaisier
 • Greetje Velema

Sprekers

Pieter Kersemakers - Huisarts en dagvoorzitter

Pieter Kersemakers

Pieter Kersemakers is huisarts in gezondheidscentrum Jan Hendrik in het centrum van Den Haag en medisch directeur van het zorgbedrijf Arts en Zorg. Hij zet zich – náást de zorg voor zijn patiënten – graag in voor vernieuwing in de zorg. 

Judith Allen - Adviseur Kwaliteit & Veiligheid

Judith Allen

Judith Allen is adviseur bij de afdeling Kwaliteit & Veiligheid van het HagaZiekenhuis en heeft een verpleegkundige achtergrond.  Al jaren actief in adviserende en coördinerende functies op het gebied van kwaliteit en veiligheid in zowel de eerste- als tweedelijnszorg.

Zij werkt, samen met o.a. de cliëntenraad, artsen en verpleegkundigen, aan het verder vormgeven van patiëntparticipatie in het HagaZiekenhuis. Samen Beslissen is hier een onderdeel van. Hoe kom je als patiënt en zorgverlener samen tot de best passende zorg of behandeling?

Robbert Goekoop - Internist-reumatoloog en Chief Medical Information Officer

Robbert Goekoop

Robbert Goekoop is internist-reumatoloog in het HagaZiekenhuis sinds 2008. Hiernaast is hij Chief Medical Information Officer voor het ziekenhuis waar hij 3 dagdelen per week aan kan besteden.

Het optimaliseren en veranderen van werkprocessen door digitale ondersteuning nu en in de toekomst is een fantastische opdracht! Onderweg naar waardevolle netwerkzorg op de juiste plaats.

Richard Pflug - Senior communicatieadviseur

Richard Pflug

Richard Pflug studeerde Beleid & Management Gezondheidszorg en werkt sinds 1998 in het HagaZiekenhuis.

Een patiënt ontvangt voor een afspraak veel informatie. Via de website, brieven, vragenlijsten, het patiëntportaal MijnHaga en sinds kort ook via de MijnHaga app. Hoe kunnen we die informatie zo duidelijk en eenvoudig mogelijk maken? Aan welke informatie hebben patiënten behoefte op welk moment? Dat zijn de vraagstukken waar Richard als adviseur en projectleider graag zijn tanden in zet!


Op de innovatiemarkt ziet u bijdragen van onder meer:

Leender-Jan Doornbos - Projectleider innovatie

Leender-Jan Doornbos

Innovatie is van iedereen! In het InnovatieLab helpen we collega’s om te innoveren. We beginnen vaak klein. Is de innovatie een succes? Dan schalen we op naar de rest van het ziekenhuis. Innoveren betekent ook samenwerken. Het InnovatieLab legt dus ook de verbinding tussen collega’s, teams en ideeën.

Zo helpen we bij het aanpakken van de vele uitdagingen in de zorg. Innovaties om de werkdruk te verlagen. Maar ook om de kwaliteit van zorg te verbeteren, of de zorg duurzamer te maken. Techniek speelt vaak een belangrijke rol. Maar soms zitten innovaties ook in hele praktische oplossingen waar geen enkele techniek voor nodig is.

Wilt u weten hoe we dat doen? Kom dan op 7 november even langs bij de stand van het InnovatieLab.


Logo ThuisleefgroepGemeente Den Haag & Thuisleefgroep

Logo gemeente Den Haag

Hoe wordt u als burger of patiënt wijs uit alle (technologische) mogelijkheden die er zijn om thuis prettig, zelfstandig en veilig te wonen? Hiertoe toont de Gemeente Den Haag deze avond samen met haar partner Thuisleefgroep haar Technologie voor Thuis Verkenner en hieraan gekoppelde Thuisleefbieb. 

De gemeente Den |Haag en Thuisleefgroep tonen de platforms en zullen ook enkele voorbeelden van zorginnovatie voor thuis wonen op hun stand laten zien.