Het HagaZiekenhuis is sinds 20 maart 2009 NIAZ-geaccrediteerd. In 2010, 2013 en 2017 is ons ziekenhuis getoetst en is deze accreditatie opnieuw aan het ziekenhuis toegekend. De accreditatie is verleend door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Dit betekent dat het HagaZiekenhuis voldoet aan de eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid die het NIAZ stelt aan zorgverlenende instanties.

Met deze erkenning toont het HagaZiekenhuis aan dat het de processen zó heeft ingericht dat hoog niveau van zorg is gewaarborgd. Er zijn afspraken gemaakt over de werkwijzen en de communicatie op kritische punten in de primaire en ondersteunende processen. Die afspraken zijn bekend bij alle betrokkenen en er wordt naar gehandeld.

Met de NIAZ-accreditatie op zak beschikt het HagaZiekenhuis over een belangrijk fundament om de patiëntenzorg kwalitatief op peil te houden en voortdurend te verbeteren.

Voor welk specialisme?

Deze accreditatie geldt voor het hele HagaZiekenhuis.

Hoe lang is de accreditatie geldig?

De accreditatie is geldig tot 1 mei 2021.