Medisch specialisten, verpleegkundigen en ondersteunende medewerkers zetten zich in voor excellente en veilige zorg. Dit doen we aan de hand van vele protocollen. We lichten een aantal van deze protocollen toe.

Medicatieveiligheid

Medicijnen helpen u beter te worden. Daarom is het belangrijk dat u de juiste medicijnen krijgen. Ook als u weer naar huis gaat. Daar letten we dan ook goed op. Alle afspraken over medicatieveiligheid zijn vastgelegd in protocollen, zodat elke medewerker weet hoe te handelen.

Top-procedure

Niets is zo spannend als een operatie. Je geeft je zelf bijna letterlijk over aan de deskundigheid van het behandelteam. Het behandelteam is zich daarvan bewust. Vóór elke operatie controleren we een aantal keer of de juiste patiënt voor ons hebben. Dit noemen we de Time Out Procedure (TOP-procedure). De laatste keer dat wij u vragen stellen, is vlak voor de operatie. De chirurg, de anesthesioloog en een operatieassistent zijn hierbij aanwezig. We vragen u naar uw naam en geboortedatum. We vragen u ook waarom en waaraan u geopereerd wordt, of u allergisch bent en of u medicijnen gebruikt. De teamleden stellen elkaar ook vragen, zodat ze er zeker van zijn dat iedereen goed is voorbereid. En dat alle benodigde zaken en materialen op de OK aanwezig zijn. Als iedereen positief heeft geantwoord, kan de operatie beginnen.

Medisch teamwork

Bijna elke patiënt wordt door meerdere zorgverleners behandeld. Het is daarom belangrijk dat we goed samenwerken. Daarom is 'samenwerking' een kernwaarde van ons ziekenhuis. Eén van de voorwaarden voor goede samenwerking is goede onderlinge communicatie. Hier trainen we onze medewerkers op.

Hygiëne en infectiepreventie

In een ziekenhuis komen iedere dag veel mensen dicht bij elkaar. Hierdoor is de kans groter dat micro-organismen zoals virussen en bacteriën zich kunnen verspreiden. In het HagaZiekenhuis doen we er alles aan om deze verspreiding tegen te gaan. Lees hier meer over.

Veilige medische technologie

In het ziekenhuis gebruiken we veel medische technologie voor onderzoek en behandeling. Apparatuur en software, maar ook gebruiksartikelen. Uiteenlopend van pleisters en rolstoelen tot MRI-scanners tot heupimplantaten. Geneesmiddelen vallen hier niet onder. Het HagaZiekenhuis houdt zich aan het Convenant Medische Toepassing. Dit convenant beschrijft een veilige toepassing van medische technologie. Daarnaast registreren we ook het gebruik van implantaten in het landelijk implantatenregister.

Voorkomen van incidenten

Onze medewerkers zetten zich elke dag opnieuw in voor exellente zorg en ondersteuning. Maar zorg verlenen blijft mensenwerk. Bij de tienduizenden behandelingen, onderzoeken, operaties en medicijnafgiftes die we jaarlijks doen, gaat weleens iets mis.

We willen fouten graag voorkomen. Daarom brengen we mogelijke risico's van (nieuwe) risicovolle behandelingen vooraf in kaart. We doen dit ook als we van plan zijn om nieuwe apparatuur te gaan gebruiken. Zo nodig nemen we maatregelen om problemen te voorkomen en risico's uit te sluiten. Dit noemen we een Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI).

Gaat er onverhoopt toch (bijna) iets mis? Dan merkt u hier vaak niets van. Medewerkers melden de (bijna-)fouten in een centraal systeem. We onderzoeken de melding en nemen maatregelen. Dit noemen we het VIM-systeem: Veilig Incidenten Melden.

Er is sprake van een calamiteit als een fout mogelijk ernstige gevolgen voor u heeft. Als dit gebeurt, melden we het aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Een speciaal opgeleide groep van (oud)medewerkers onderzoekt de calamiteit. Als het onderzoek is afgerond, verbeteren we de protocollen. De IGJ kijkt hierbij vaak mee of komt na enige tijd zelf toetsen of de wijzigingen daadwerkelijk voor verbetering zorgen.

Het HagaZiekenhuis publiceert de calamiteiten op de website van de Reinier Haga Groep.