Het HagaZiekenhuis is sinds 20 maart 2009 Qualicor (voorheen NIAZ) geaccrediteerd. In juli 2022 is onze accreditatie opnieuw verlengd tot 1 juli 2027.

Met deze erkenning toont het HagaZiekenhuis aan dat het de processen zó heeft ingericht dat hoog niveau van zorg is gewaarborgd. Er zijn afspraken gemaakt over de werkwijzen en de communicatie op kritische punten in de primaire en ondersteunende processen. Die afspraken zijn bekend bij alle betrokkenen en er wordt naar gehandeld.

Met de Qualicor-accreditatie op zak beschikt het HagaZiekenhuis over een belangrijk fundament om de patiëntenzorg kwalitatief op peil te houden en voortdurend te verbeteren.

Voor welk specialisme?

Deze accreditatie geldt voor het hele HagaZiekenhuis.

Hoe lang is de accreditatie geldig?

De accreditatie is geldig tot 1 juli 2027.