Borstvoeding werkt!

01 October 2019

In het HagaZiekenhuis is borstvoeding de norm. Daarom investeren we in de zorg rondom borstvoeding. Onze lactatiekundigen, Hanna Zuidema en Monique Gerritse, geven advies en begeleiding aan vrouwen bij wie het geven van borstvoeding op problemen stuit. Sinds september is hun team versterkt met 2 lactatiekundigen in opleiding: Gea Boers en Shirley Verheule. Zo is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overdag een lactatiekundige aanwezig.

Borstvoeding werkt!

Deze week is het de landelijke Borstvoedingsweek. Dit jaar staat het thema ‘Werk en borstvoeding’ hierin centraal. Het thema is gekozen omdat de wet op het voedrecht (kolfrecht) dit jaar 100 jaar bestaat.
De terugkeer naar werk is een reden voor moeders om te stoppen met het geven van borstvoeding. Dit terwijl kinderen die langer borstvoeding krijgen, de eerste jaren minder vaak ziek zijn.

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert moeders hun kind tot zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven. Na dat eerste half jaar kan er bijvoeding geïntroduceerd worden, maar blijft borstvoeding de belangrijkste voedingsbron. Het is ideaal als de borstvoedingsrelatie tot voorbij het tweede levensjaar blijft bestaan.

Het Haga Juliana Geboorte Centrum organiseert 12x per jaar een informatieavond over borstvoeding. Deze avonden worden druk bezocht. Ook werken er borstvoedingscoaches op alle afdelingen waar baby’s liggen. Deze begeleiden alle kersverse moeders, net als de verpleegkundigen die goed geschoold zijn in de begeleiding van moeders die borstvoeding geven.

Naar het overzicht