Brieven van geliefden en gesprekken over leven en dood

03 April 2020

Consulent ouderengeneeskunde Jan Kaffa biedt met zijn collega’s Miep en Anneke psychosociale hulp aan oudere patiënten op de COVID-19-afdeling. Het is uiterst belangrijk werk in deze zware tijd waarin familieleden hun geliefden niet kunnen steunen. “Een patiënte die nauwelijks meer reageerde, moest huilen toen ik een brief van haar vriendin voorlas met een terugblik op hun gezamenlijke leven.”

Een week geleden is het nog maar dat consulent ouderengeneeskunde Jan Kaffa op de COVID-19-afdeling van het HagaZiekenhuis begon. Met zijn team brengt hij de kwetsbaarheid van ouderen in kaart en biedt hij psychosociale ondersteuning aan oudere patiënten met COVID-19. In zijn 23-jarige carrière heeft hij veel meegemaakt, maar werken op deze afdeling overtreft alles.

“Ik zie en spreek zeer kwetsbare patiënten die moedig vechten om er weer bovenop te komen”, vertelt Jan. “Helaas is het een strijd die niet altijd gewonnen wordt. Patiënten hebben angst, paniek, veel zorgen, verdriet, gemis van familie en eenzaamheid. De families balanceren tussen hoop en vrees.”

Foto van haar achterkleinkind

Jan voert indrukwekkende gesprekken over verleden, heden en toekomst. Maar ook over leven en dood. En soms laat hij foto’s zien of leest hij voor. Zoals onlangs aan een hoogbejaarde patiënte. “Namens haar dochter heb ik berichten en een brief aan haar voorgelezen. Ik merkte dat dat heel zwaar en vermoeiend was voor haar. Toen ik een foto van haar achterkleinkind liet zien, deed zij heel even haar ogen open. Verder reageerde zij minimaal. Totdat ik bij de brief kwam van een goede vriendin. Zij blikte daarin terug op hun gezamenlijke leven. Halverwege pakte de mevrouw mijn hand en rolde er een traan over haar wang. Dat deed echt wat met mij. Ze overleed nog diezelfde avond. Maar ik heb een goed gevoel dat ik dit heb kunnen doen voor haar.”

Oog voor elkaar

Jan houdt zijn collega’s in deze moeilijke en onwerkelijke omstandigheden goed in de gaten. “Mijn collega’s zijn stuk voor stuk kanjers. We helpen en steunen elkaar. Je merkt dat we nu meer naar elkaar toegroeien. En misschien het belangrijkste: we hebben oog voor elkaar. Want de emoties kunnen soms hoog oplopen. Met name bij de jongere collega’s. Ik houd een oogje in het zeil en geef mijn steun waar ik dat kan. Een compliment geven, sterkte wensen of interesse tonen kan al een positief duwtje in de rug geven. Een gesprek lucht vaak al op. Ik wil dan ook aan alle collega’s vragen om hier oog voor te hebben en houden.”

Samen

Roel is een nog jongere verpleegkundige op de COVID-afdeling. Ook voor hem zijn het onwerkelijke tijden. De angst en machteloosheid bij patiënten zijn enorm. Helemaal zwaar is het voor patiënten die een hevige strijd voeren terwijl hun partner ook in het ziekenhuis ligt. Roel probeert zo veel mogelijk steun te bieden. Maar de werkdruk is hoog, waardoor er niet altijd tijd is voor een praatje. Roel en zijn collega’s zijn dan ook blij met de psychosociale ondersteuning vanuit de Ouderengeneeskunde: “Wat ik mooi vind om te zien is dat iedereen bereid is harder te werken dan ooit om dit ‘karwei’ aan te pakken. Ik ben trots op deze collega’s en trots op Haga. Samen zijn we sterk. Samen winnen we deze strijd. Samen kunnen we Corona aan!”

De 7e en 11e verdieping van het HagaZiekenhuis zijn COVID-afdelingen. Op de foto ziet u (een deel van) het COVID-team van de 7e etage.


Naar het overzicht