Erkenning opleiding interne geneeskunde voor onbepaalde tijd verlengd door KNMG

20 July 2022

De opleiding interne geneeskunde in het HagaZiekenhuis voldoet nog steeds aan alle kwaliteitseisen van KNMG. De erkenning voor de eerste 4 jaar van de 6-jarige opleiding is door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) hernieuwd. Deze erkenning geldt voor onbepaalde tijd.

Periodieke toets

De RGS van KNMG toetst periodiek of opleidingen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) voldoen. Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. In het CGS zitten artsen en bestuurders, voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties.

Trots op hernieuwing voor onbepaalde tijd

Iedere 5 jaar visiteert de RGS alle opleidingen tot medisch specialist in Nederlandse opleidingsziekenhuizen. Bij de visitatie beoordeelt een commissie of de erkenning wordt voortgezet of ‘hernieuwd’. Nieuw is dat de RGS nu ook erkenningen verleent voor onbepaalde tijd. Dat laatste geldt voor de opleiding interne geneeskunde in het HagaZiekenhuis.

Opleider en internist Joep Lagro is blij: “Je doet je best om aan alle voorwaarden te voldoen, maar het is toch even spannend. Tijdens een visitatie beoordelen de visitators streng of je voldoet aan allerlei regelgeving, maar ze kijken ook naar de sfeer op de afdelingen en het opleidingsklimaat. Dit was allemaal helemaal in orde. Daarom is de erkenning verlengd.”

(tekst loopt door onder foto)


Opleider Joep Lagro en zijn plaatsvervanger Darius Soonawala. De opleiders zitten voor een aantal van de aios vlnr: Mirjam Duineveld en Dirkjan Kauw (beiden cardiologie), Eline Hopman, Anna de Boer, Alexander Leeksma en Wendy van der Heiden (allen Interne Geneeskunde).

Twintig arts-assistenten in opleiding

De erkenning voor de opleiding interne geneeskunde geldt voor de eerste 4 jaar van de opleiding tot internist. Deze opleiding duurt in totaal 6 jaar. “Daarnaast faciliteren we met de vooropleiding interne geneeskunde ook voor de medisch specialistische opleiding tot longarts, cardioloog, MDL-arts en reumatoloog”, vertelt Lagro. “Momenteel hebben we in deze opleidingsgroep zo’n twintig arts-assistenten.”

Vrije keuze

De afdeling Interne Geneeskunde heeft een vrije keuze om artsen op te leiden voor bepaalde vakken. “We hebben de erkenning binnen de opleiding om verschillende stages aan te bieden. De stages poliklinisch werken, consultatief werken en intensive care zijn verplicht. Maar we bieden ook keuzestages aan. Hierbij kun je denken aan acute geneeskunde, cardiologie, hematologie, infectieziekten, longziekten, maag-darm-lever-ziekten zonder endoscopie, nefrologie, medische oncologie en ouderengeneeskunde. Binnen de opleiding is heel veel mogelijk”


Naar het overzicht