Erkenning opleiding Neurologie voor onbepaalde tijd verlengd door KNMG

06 February 2023

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft de erkenning voor de volledige opleiding Neurologie in het HagaZiekenhuis hernieuwd. Dat betekent dat de opleiding nog steeds voldoet aan alle kwaliteitseisen van artsenfederatie KNMG. Deze erkenning geldt nu voor onbepaalde tijd.

Nog altijd trots

Mooi nieuws, vindt opleider en neuroloog Bas de Bruijn: “Het is natuurlijk noodzakelijk om aan alle kwaliteitseisen te voldoen. Toch is het fijn om bevestigd te krijgen dat we het goed op orde hebben. Onze artsen in opleiding tot specialist (aios) geven in het rapport van de RGS aan de sfeer prettig te vinden. Het opleidingsklimaat beoordelen ze als veilig, goed, stimulerend, open en eerlijk. De opleiding krijgt van hen een 9 als rapportcijfer. Ik ben al best een tijd opleider, maar dit maakt mij nog altijd heel trots.”

Erkenning voor volledige opleiding tot neuroloog

Karlijn de Laat, plaatsvervangend opleider en neuroloog, vult aan: “Deze hernieuwde erkenning geldt voor onze volledige 6-jarige opleiding tot neuroloog. In het HagaZiekenhuis biedt de vakgroep Neurologie alle onderdelen van de opleiding, inclusief kinderneurologie. Naast de academische ziekenhuizen zijn we 1 van de 7 perifere ziekenhuizen met de volledige opleiding. Ieder jaar kunnen 2 of 3 aios bij ons starten. In totaal hebben we in onze opleidingsgroep zo’n 15 artsen in opleiding tot neuroloog.”

Ruimte om te groeien: vaktechnisch én persoonlijk

Een van die artsen in opleiding is Daan Michels. “Het HagaZiekenhuis werd aangeraden door mijn vorige werkgever, vooral vanwege de goede werksfeer. Dat kan ik inmiddels zelf bevestigen. Ik merk dat er veel ruimte is voor zelfstandigheid en eigen initiatief. Als ik een idee heb voor of over mijn toekomst, denken de opleiders actief mee over hoe dat in te vullen met bijvoorbeeld interne en externe stages. Daarnaast is het contact met de vakgroep erg laagdrempelig en is er alle ruimte voor ontwikkeling op andere vlakken, zoals wetenschap en management. Ik voel de ruimte om te groeien, zowel vaktechnisch als persoonlijk.”

Kwaliteitscontrole

Het HagaZiekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Elke 5 jaar toetst de RGS tijdens een evaluatiebezoek of opleidingen tot medisch specialist voldoen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Het CGS, dat bestaat uit artsen en bestuurders, stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.

Erkenning voor onbepaalde tijd

Tijdens het evaluatiebezoek kijkt de RGS hoe de kwaliteit van de opleidingen is geborgd en of er verbeterpunten zijn. Voorheen beoordeelde de RGS of de erkenning werd voortgezet of ‘hernieuwd’. Sinds 2020 erkent de RGS instituten, instellingen en opleidingen voor onbepaalde tijd wanneer wordt voldaan aan alle kwaliteitseisen. De opleiding Neurologie in het HagaZiekenhuis heeft nu zo’n erkenning voor onbepaalde tijd ontvangen.

Op de foto van links naar rechts: Bas de Bruijn (opleider en neuroloog), Anna Bierbooms (aios Neurologie),
Karlijn de Laat (plaatsvervangend opleider en neuroloog) en Daan Michels (aios Neurologie)


Naar het overzicht