Haagse dokters werken samen aan betere zorg in de regio

04 July 2019

Samen de zorg voor de groeiende en vergrijzende Haagse bevolking ook in de toekomst goed en toegankelijk te houden. Met dit doel kwamen bijna tweehonderd dokters donderdagavond 27 juni naar de bijeenkomst ‘Samen Sterk in de Haagse Regio’. Het initiatief voor deze bijeenkomst komt van de besturen van de ziekenhuizen en de huisartsen in regio Haaglanden. Het is de eerste keer dat zo veel dokters uit de hele regio samen plannen maken om de zorg te verbeteren.

Minister Bruno Bruins opende de bijeenkomst met een toelichting van de opdracht om de juiste zorg op de juiste plek te gaan organiseren. Onderzoeker Marc Bruijnzeels lichtte de noodzaak toe om de zorg binnen de context van de patiënt te organiseren. De bestuurders van de ziekenhuizen en huisartsen gaven hun visie op het samen werken aan de zorg van morgen. Ter inspiratie presenteerden de dokters succesvolle samenwerkingsvormen die nu al bestaan. Zoals teleconsultaties, waarbij de huisarts digitaal onderzoek en advies van een medisch specialist in het ziekenhuis kan vragen.

Daarna werkten de huisartsen en medisch specialisten van de verschillende ziekenhuizen samen tien nieuwe zorgconcepten uit. De aanwezigen juichten alle ideeën toe, de jury beloonde er drie met een eervolle vermelding. De winnaar was het idee om de huisarts de mogelijkheid te bieden nog meer onderzoeken in het ziekenhuis zelf aan te vragen. De huisarts weet zo beter wat er aan de hand is en kan dan vervolgens bekijken waar en door wie de patiënt het beste behandeld kan worden. De tweede prijs ging naar een nieuw concept voor oogheelkunde, waarbij de huisarts, optometrist en oogarts nauw samenwerken. Dankzij zo'n krachtenbundeling kunnen veel mensen terecht bij de optometrist in hun buurt en hoeven ze niet te wachten tot ze aan de beurt zijn bij de oogarts. De derde prijs  ging naar het plan om patiënten met gewrichtsklachten eerst te laten beoordelen door een fysiotherapeut met reumatologische kennis, die alleen als het nodig is doorverwijst naar een reumatoloog of orthopeed.

De bestuurders van de ziekenhuizen en huisartsen gaan er samen voor zorgen dat de nieuwe zorgconcepten verder uitgewerkt worden. En natuurlijk zullen hierbij ook andere zorgverleners en organisaties worden betrokken, zoals paramedici, geestelijke gezondheidszorg, verpleging en verzorging thuis en welzijn. Samen maken we ons sterk voor goede en toegankelijke zorg in de Haagse regio.

Het vervolg

De commissie Substitutie Haaglanden heeft op 2 juli jl. vastgesteld dat er drie conceptenlijnen zijn om de zorg op de juiste plek te krijgen.

  • Teleconsultatie
  • Meekijkconsult
  • Inzet paramedische zorg

Het winnende project van de bijeenkomst op 27 juni jl. 'brede diagnostiek in de praktijk' sluit aan bij deze drie concepten. De commissie gaat de drie conceptenlijnen met de bijbehorende concepten verder uitwerken. Zij brengt ook in kaart welke initiatieven er nu al zijn. Het doel is om succesvolle projecten gezamenlijk verder uit te rollen in de regio Haaglanden en nieuwe initiatieven samen te starten.  Aan het eind van de zomer informeren we u over de status. Het kan ook zijn dat u wordt benaderd om te participeren in één van de werkgroepen, om de projecten (zoals die tijdens de workshops op 27 juni zijn voorgesteld) verder uit te werken.


Naar het overzicht