HagaZiekenhuis en VGZ maken opnieuw meerjarenafspraak

15 February 2023

Het HagaZiekenhuis en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ hebben opnieuw een meerjarenafspraak gemaakt voor de komende drie jaar (2023-2025).

De verbeterde kwaliteit van zorg, goede samenwerking met andere zorgaanbieders en de toename van het bieden van de juiste zorg op de juiste plek zijn de resultaten van de vorige contractperiode (2019-2022). Deze successen worden in de komende periode doorgezet. Het HagaZiekenhuis realiseerde in het programma Haga Zorg Dichtbij tientallen projecten waardoor patiënten niet meer onnodig naar het ziekenhuis hoefden. Dit maakt de zorg efficiënter.

Slimme zorg

“We hebben onze zorg slimmer gemaakt. Met onze vernieuwende aanpak hebben we lef getoond. Er lag geen spoorboekje klaar hoe je dat het best kon doen. We zijn gewoon begonnen vanuit de overtuiging dat transitie van zorg moest en mogelijk was. En dat hebben we voor elkaar gekregen”, zegt dr. Ronne Mairuhu, voorzitter van het Medisch Specialistisch Coöperatief Haga. “We lopen voorop met projecten als telediagnostiek, teleconsultatie en telemonitoring. Dat biedt meer gemak voor onze patiënten.”

VGZ: Goede voorbeelden

Cas Ceulen, Chief Health Officer bij Coöperatie VGZ: “Met het programma Haga Zorg Dichtbij heeft het ziekenhuis de afgelopen jaren laten zien een ambitieuze koploper in de transformatie van zorg te zijn. Zo implementeerden zij ruim dertig bewezen goede voorbeelden van passende, zinnige zorg. Als hartcentrum in de regio verbeterden cardiologen samen met huisartsen het triagebeleid, waardoor minder patiënten het ziekenhuis hoefden te bezoeken. Wij zijn enthousiast dat wij samen met HagaZiekenhuis afspraken hebben kunnen maken voor de zorg voor onze leden voor de komende jaren.”

Hoog niveau

HagaZiekenhuis en VGZ spreken af dat de groeiende zorgvraag niet leidt tot meer kosten. Zorg blijft toegankelijk en van hoog niveau. Dat betekent dat beide organisaties scherp kijken naar de benodigde en beschikbare financiële middelen én de inzet van medewerkers. Samenwerken in de regionale zorgketen en innovatie zijn daarbij kansrijke en belangrijke onderwerpen.

Op dit moment voert het HagaZiekenhuis ook met de andere zorgverzekeraars constructieve gesprekken over een nieuw contract voor 2023.


Naar het overzicht