HagaZiekenhuis en HMC beide weer open voor acute trauma- en hartzorg

04 May 2020

Vanaf zaterdag 2 mei zijn de afdelingen Spoedeisende Hulp van HagaZiekenhuis en HMC weer open voor alle acute zorg.

Eind maart maakten beide ziekenhuizen afspraken om tijdens de piek van de coronacrisis de acute zorg in de regio Haaglanden te borgen. De ambulance reed patiënten met een acuut hartinfarct (of die gereanimeerd moesten worden) naar het HagaZiekenhuis; patiënten met een ernstig trauma werden direct naar het HMC gebracht. Inmiddels neemt het aantal patiënten met het coronavirus/COVID-19 in de regio Haaglanden af.

Het besluit om de acute zorg weer te spreiden over beide ziekenhuizen is genomen in het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Binnen het ROAZ stemmen de zorgaanbieders en ambulancediensten de acute zorg met elkaar af.

Samenwerken aan betere zorg

Door de coronacrisis is de druk op de zorg hoog. Met de samenwerking in de afgelopen weken hielpen de teams van het HagaZiekenhuis en HMC die druk beheersbaar te houden. Het geeft bovendien een goede basis voor nauwere samenwerking in de toekomst.

Hoewel het aantal COVID-19 patiënten afneemt, is de coronacrisis nog lang niet voorbij. De komende maanden kan het aantal patiënten met COVID-19 opnieuw toenemen. Als dat nodig is, dan staan de teams van beide ziekenhuizen weer klaar om de handen ineen te slaan.


Naar het overzicht