HagaZiekenhuis ontwikkelt zorgpad Multipel Myeloom

11 July 2023

Hoe bieden we patiënten met Multipel Myeloom in het HagaZiekenhuis nog betere zorg met toegevoegde waarde door de juiste zorgverlener op het juiste moment? Dat is de doelstelling van het project zorgpad Multipel Myeloom. De komende maanden werken dokters, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, doktersassistenten en collega’s van ondersteunende afdelingen samen met patiënten, de cliëntenraad, Hematon (de patiëntenorganisatie voor mensen met bloed en/of lymfklierkanker, naasten en stamcelgetransplanteerden) en collega’s van het LUMC hieraan. Eind 2023 is er dan een nieuw zorgpad waarin alle stappen staan die patiënten doorlopen van binnenkomst tot verlaten van het ziekenhuis.

Naast de inhoudelijke besprekingen maken we ook gebruik van de uitkomsten van het onderzoek Doneer je ervaring van Hematon en gaat er een eigen enquête uit naar MM-patiënten.

Wat is Multipel Myeloom?

Het Multipel Myeloom is een woekering van de plasmacellen, een soort witte bloedcellen, zogenaamde plasmacellen. Plasmacellen zijn een van de soorten afweercellen van ons lichaam. Bij het Multipel Myeloom groeien en delen deze kwaadaardige kankercellen zich op meerdere plekken in het beenmerg. Multipel myeloom wordt ook wel de ziekte van Kahler genoemd.

Veelvoorkomende klachten zijn vermoeidheid, benauwdheid, dorst, verwardheid, afvallen, verminderd plassen en pijn aan de botten, vooral in de wervels, bekken, heupen en het borstbeen. Deze botten, waarin veel beenmerg zit, kunnen ernstig aangetast raken door de ziekte. Er ontstaat pijn en er kunnen gaten in de botten komen.

De behandeling van Multipel Myeloom leidt op dit moment nog niet tot genezing. Wel is behandeling de laatste jaren veranderd door de komst van nieuwe geneesmiddelen. Deze kunnen de ziekte krachtiger en met minder bijwerkingen aanpakken. Naast de toediening van geneesmiddelen kan ook een stamceltransplantatie een behandeling zijn voor patiënten die hiervoor in aanmerking komen.

De cijfers

In 2022 kregen ruim 1500 patiënten in Nederland de diagnose Multipel Myeloom. Dat aantal stijgt elk jaar. In 1990 waren er nog geen 700 mensen met de diagnose. De ziekte omvat zo’n 10 procent van alle nieuwe patiënten met kanker in het bloed, beenmerg of lymfeklieren. In Zuid-Holland gaat het om 340 nieuwe patiënten waarvan het HagaZiekenhuis een groot deel behandelt.

Meer dan 80 procent van de patiënten is ouder dan 60 jaar als de diagnose wordt gesteld. De gemiddelde leeftijd bedraagt 70, maar ook jonge mensen kunnen de ziekte hebben. In Zuid-Holland zijn het jaarlijks zo’n 45 patiënten jonger dan 60.

Op dit moment behandelt het HagaZiekenhuis jaarlijks een groot aantal nieuwe patiënten met Multipel Myeloom. Hiervan zijn 20 patiënten doorverwezen door andere ziekenhuizen in de regio. In totaal heeft het HagaZiekenhuis meer dan 300 patiënten met Multipel Myeloom onder behandeling.

Waarom een waardegedreven zorgpad?

Patiënten met Multipel Myeloom krijgen in het HagaZiekenhuis de beste zorg. Maar toch willen we onderzoeken of we die zorg nog beter kunnen vormgeven. Dat doen we aan de hand van de ideeën van het model van waardegedreven zorg (Value based health care) van Michael Porter. In dit model staan zorguitkomsten centraal die voor de patiënt belangrijk zijn.

Dit project sluit ook goed aan bij het feit dat hemato-oncologie een van onze speerpunten is. Op dit specialisme willen we de zorg verder verbeteren door interdisciplinair te werken, maximale ondersteuning voor de patiënt en optimaal georganiseerde zorgprocessen.

 

Naar het overzicht