HagaZiekenhuis stopt voorlopig met vragenlijsten ConsultAssistent voor polikliniek KNO

20 July 2020

Het HagaZiekenhuis is voorlopig gestopt met het gebruik van de digitale vragenlijsten van ConsultAssistent. Uit onderzoek bleek dat op een aantal punten niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt voldaan. Patiënten van het specialisme Keel, Neus en Oorheelkunde (KNO) vulden vragenlijsten in voor en na hun afspraak in het ziekenhuis, maar dat gebeurde niet geheel conform de AVG-regels. Het HagaZiekenhuis informeerde vandaag alle patiënten van de afdeling KNO die ConsultAssistent gebruikt hebben of gebruiken.

De gegevens uit de vragenlijsten werden opgeslagen in het patiëntdossier bij het HagaZiekenhuis en in een database bij ConsultAssistent. Voor het gebruik van de gegevens in de ConsultAssistent database werd niet op de juiste manier en met de juiste informatie toestemming gevraagd aan patiënten. Het HagaZiekenhuis onderzoekt met behulp van een externe partij hoe deze situatie is ontstaan en hoe dit verbeterd kan worden. Het ziekenhuis betreurt het dat wat hier gebeurde niet voldeed aan de kwaliteitseisen die het HagaZiekenhuis hanteert.

Wat is ConsultAssistent?

ConsultAssistent is een digitale vragenlijst die helpt om de diagnose van de patiënt vast te stellen. ConsultAssistent is ontwikkeld door het bedrijf Outcome Measurement. Een medisch specialist van het HagaZiekenhuis is mede-eigenaar van dit bedrijf. Dit was bekend in het ziekenhuis. De polikliniek KNO van het HagaZiekenhuis gebruikte ConsultAssistent sinds 2017. De patiënt kreeg voor en na zijn afspraak een digitaal in te vullen vragenlijst met vragen over zijn/haar gezondheid en gezondheidsklachten. Het invullen van deze vragenlijsten gebeurde vrijwillig.

De antwoorden die de patiënt gaf, hielpen de KNO-arts om sneller een diagnose te stellen en het resultaat van de behandeling te volgen. Analyse van de gegevens gaf bovendien inzicht in welke factoren bijdragen aan een succesvolle behandeling.

Waarom is het HagaZiekenhuis voorlopig gestopt met ConsultAssistent?

Op basis van de positieve ervaringen met ConsultAssistent, onderzocht het HagaZiekenhuis of deze ook bij andere poliklinieken gebruikt kunnen worden. Tijdens dit onderzoek werd duidelijk dat het product ConsultAssistent op een aantal punten niet aan de AVG voldoet:

  • Er is niet goed uitgelegd op welke manier de ingevulde gegevens werden gebruikt;
  • De toestemming voor het gebruik van deze gegevens werd niet duidelijk genoeg gevraagd;
  • Er was geen geldige overeenkomst tussen het HagaZiekenhuis en het bedrijf Outcome Measurement.

Welke maatregelen heeft het HagaZiekenhuis genomen?

Het HagaZiekenhuis is voorlopig gestopt met het gebruiken van de digitale vragenlijsten van ConsultAssistent. Het ziekenhuis heeft ervoor gezorgd dat de gegevens niet meer gebruikt worden door Outcome Measurement. Omdat er niet volledig wordt voldaan aan de AVG heeft het HagaZiekenhuis zoals gebruikelijk een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naar het overzicht