HagaZiekenhuis werkt verder aan financieel solide basis

09 October 2019

Het HagaZiekenhuis behaalde in 2018 een positief resultaat en heeft een eigen vermogen van 100 miljoen euro. Toch krijgt het ziekenhuis maar een cijfer 5 in de ‘jaarlijkse ‘stresstest’ van BDO Accountants. Het ziekenhuis staat op plaats 62 van de 64 ziekenhuizen. De media concluderen dat Haga in de financiële gevarenzone staat en dat de zorg in het gedrang kan komen.

Rendement staat onder druk

Directievoorzitter Carla van de Wiel reageert: "Het ziekenhuis werkt hard aan de verdere verbetering van haar financiële positie, want het behaalde positieve resultaat in 2018 is niet voldoende. Het ziekenhuis ervaart de gevolgen van schaarste op de arbeidsmarkt én de druk op de afspraken met zorgverzekeraars over de zorg die we aan patiënten leveren.
De krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat we veel zzp’ers moeten inhuren, de personeelskosten stijgen daardoor sterk. Ook de wachtlijsten staan hierdoor onder druk. Daarnaast zijn we in gesprek met de zorgverzekeraars om de zorg die we leveren volledig betaald te krijgen. Gratis zorg bestaat immers niet. Tenslotte vraagt de bedrijfsvoering onze aandacht. Dit alles zorgt ervoor dat ons rendement onder druk staat."

Handen uit de mouwen

"Als ziekenhuis willen we blijven investeren en innoveren in goede patiëntenzorg. Dat is immers wat we iedere dag doen: goede en veilige zorg leveren. Daarom is het belangrijk dat we wat meer vet op onze botten krijgen. Dat realiseren we onder meer door doelmatiger te werken en door op het gebied van inkoop besparingen te realiseren. Aan de slag dus." Met deze maatregelen en de inzet van alle collega’s van het HagaZiekenhuis heeft Van de Wiel er vertrouwen in dat het resultaat van 2019 tot een betere financiële positie leidt.

Naar het overzicht