Internist Maarten van Aken over Haga Zorg Dichtbij: ‘Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we dat het écht werkt’

20 March 2023

De bevolking groeit en vergrijzing neemt toe. Steeds meer patiënten hebben zorg nodig. Daarnaast worden hun gezondheidsproblemen ingewikkelder. Zorg moet dus slimmer georganiseerd worden. Het HagaZiekenhuis startte daarom programma Haga Zorg Dichtbij, waarin artsen en verpleegkundigen innovatieve ideeën bedachten om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Nu het programma klaar is, delen 7 betrokken collega’s hun ervaringen. Wat zijn de effecten van de projecten in het programma Haga Zorg Dichtbij? Dat onderzocht internist Maarten van Aken samen met de Health Campus Den Haag van het LUMC.

In het programma Haga Zorg Dichtbij zijn tientallen projecten bedacht om de zorg efficiënter te maken. Zo zijn op de Spoedeisende Hulp (SEH) een specialist ouderengeneeskunde en transferverpleegkundige werkzaam.

Transferverpleegkundige

“Ouderen die bijvoorbeeld thuis vallen, komen op de SEH terecht”, vertelt internist Maarten van Aken. “Na de behandeling kan de patiënt eigenlijk naar huis, maar eerst moeten er zaken geregeld worden zodat dit veilig kan gebeuren. De specialist en verpleegkundige zorgen voor goede begeleiding van de kwetsbare patiënt die naar huis, verpleeghuis of revalidatiecentrum gaat. Hierbij bekijkt de transferverpleegkundige of er ook thuiszorg of andere ondersteunende hulpmiddelen nodig zijn. Zodat de patiënt zich buiten het ziekenhuis goed kan redden.”

Onnodige ziekenhuisopname

Voorheen duurde het vaak een aantal dagen voordat deze hulp geregeld was. Kostbare dagen waarin de patiënt in het ziekenhuis verbleef, en zo eigenlijk een bed bezet hield. “Daarnaast is het voor oudere patiënten niet gezond om onnodig lang in het ziekenhuis te zijn. Het vergroot de kans op een plotselinge verwardheid en de spiermassa neemt heel snel af. Nu kan de patiënt weer eerder naar huis of verpleeghuis”, aldus Van Aken.

(Tekst gaat verder onder de foto)


Promotieonderzoek

“Dit is een prachtig project, net zoals de vele andere projecten die zijn bedacht voor Haga Zorg Dichtbij”, vindt Van Aken. “Maar we vroegen ons vervolgens af: wat zijn de effecten? Verbetert dit daadwerkelijk de zorg? Is de patiënt er blij mee? En wat vinden de zorgverleners ervan?”

Hiervoor sloeg hij de handen ineen met onderzoekers van de Health Campus Den Haag van het LUMC en formeerde een onderzoeksteam. Als onderdeel van het transitieprogramma onderzoekt promovendus Rianne Pepping samen met het onderzoeksteam de resultaten.

Positief resultaat

De eerste resultaten zijn zeer positief: in een periode van 2,5 jaar zijn er ongeveer 800 opnames voorkomen en stroomden patiënten direct door naar een goede zorgplek, zoals verpleeghuis, revalidatiecentrum, of zorg thuis.

“We ontdekten ook dat de ouderen die ontslagen waren uit het ziekenhuis, ook weg bléven. We zagen ze niet na een paar dagen terug, na een nieuwe valpartij. Dus het naar huis begeleiden gebeurt op een veilige manier. De internist en zijn collega’s besluiten de projecten te koppelen aan wetenschappelijk onderzoek, om zeker te weten of de plannen werken én om waar nodig bij te sturen.”

Topklinisch ziekenhuis

Tot slot benadrukt Van Aken hoe goed alle specialismen zich hebben ingespannen voor Haga Zorg Dichtbij. En hoe succesvol ze hierin zijn: “Het HagaZiekenhuis onderstreept hiermee een toonaangevend topklinisch ziekenhuis te zijn.”

Haga Zorg Dichtbij

De bevolking groeit en vergrijzing neemt toe. Steeds meer patiënten hebben zorg nodig. Daarnaast worden hun gezondheidsproblemen ingewikkelder. Om de zorg toekomstbestendig en betaalbaar te houden, sloten de overheid, zorgverzekeraars en ziekenhuizen in 2018 het bestuurlijk akkoord medisch specialistische zorg 2019-2022. Om aan deze ambitie bij te dragen startte het HagaZiekenhuis het programma het ‘Haga Zorg Dichtbij’. Meer weten over het programma? Kijk dan op www.hagaziekenhuis.nl/haga-zorg-dichtbij. Hier plaatsen we naast een projectenoverzicht en de terugblik van Maarten, ook de ervaringen van 6 andere betrokken collega's. 

Naar het overzicht