Henk Blom gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen

06 December 2021

KNO-arts Henk Blom is per 1 oktober 2021 voor drie jaar aangesteld als gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen. Het is een mooie bekroning op een ruim vijfjarige samenwerking op het gebied van wetenschap, onderzoek en opleiding tussen ons HagaZiekenhuis en het Universiteit Ziekenhuis Antwerpen (UZA).

Henk Blom werd door het afdelingshoofd van UZA, professor Olivier Vanderveken, voorgedragen op zijn verdiensten. Bijvoorbeeld het opleiden van mensen, serieuze subsidies binnenhalen, publiceren in gerenommeerde tijdschriften, promovendi begeleiden. “Ik was aangenaam verrast, het is een mooie bevestiging van het werk wat we hier in Haga kunnen doen.”

Onderzoeken

Een veelbelovende chirurgische behandeling van Ménière kon gepionierd worden in het Antwerpse Universiteitsziekenhuis, waarna patiënten uit Nederland er geopereerd konden worden. Dit heeft mede voor gezorgd dat ons ziekenhuis voor de eerste maal het leidend centrum is in een ZIN/ZonMW studie waarvoor een subsidie van 1,4 miljoen werd toegewezen. Lees hierover meer via Subsidie voor onderzoek naar ziekte van Ménière.

 “Belgische KNO (NKO)-artsen in opleiding werken een jaar in ons ziekenhuis,” vertelt Henk. “De verschillen in aanpak en werkhouding zijn daardoor zichtbaar en dwingen tot kritisch kijken naar elkaars ingesleten werkwijzen.”

Klinisch onderzoek hoort bij een STZ-ziekenhuis

Henk verwacht veel van de plannen voor samenwerking bij onderzoek naar uitkomstmetingen, praktijkvariatie en doelmatigheid. Zijn aanstelling verstevigt de samenwerking. “Er staat nog veel op stapel. Zo loopt een studie op het gebied van transitie met Tympahealth (tele-otoscopie en digitale autoanamnese met consult assistent). Ook zijn we bezig met virtual reality met behulp van een VR-bril en hypnose tegen tinnitus. De TomTom studie naar lasertherapie bij amandelklachten verwachten we binnen twee jaar af te ronden. Ik hoop ook dat de samenwerking met onze radiologie, fysiotherapie en neurologie op het gebied van duizeligheid zal leiden tot meer professoraten waarmee we een nog zwaarder STZ-profiel krijgen.”

Op de vraag wat Henk wil bereiken met deze mooie functie, zegt hij: “Ik wil meer verbreding en verdieping en bestendiging van onderzoek op de KNO en met de andere afdelingen. Het zou mooi zijn als er daardoor meer gastprofessor aanstellingen volgen. Klinisch onderzoek hoort in de haarvaten van een STZ-ziekenhuis zoals in het HagaZiekenhuis. Waardering en facilitering moeten formeel geregeld worden. Het binnenhalen van subsidies vergt veel tijd.”


Naar het overzicht