Juliana Kinderziekenhuis werkt als eerste kinderziekenhuis met innovatief medicatieveiligheidssysteem MedEye

25 May 2021

Verpleegkundigen van het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) in Den Haag maken sinds afgelopen maand gebruik van het medicatieveiligheidssysteem MedEye. Het systeem ondersteunt verpleegkundigen in het medicatieproces door de medicatie vlak voor toediening digitaal te verifiëren. Het toedienen van geneesmiddelen wordt hierdoor aantoonbaar veiliger. Het JKZ is het eerste kinderziekenhuis dat gebruik maakt van het MedEye medicatieveiligheidssysteem.

Ziekenhuisapotheker Maisa Sjak Shie is enthousiast over de inzet van innovatie in het medicatieproces: “Iedereen is hier al super gefocust om veilig te werken. Innovatie helpt daarbij doordat je met minder inspanning hetzelfde bereikt. Het systeem vereenvoudigt bijvoorbeeld de verpleegkundige controle van risicovolle medicatie. Dit creëert meer rust en veiligheid in het medicatieproces waardoor betere patiëntenzorg kan worden verleend.  

Fréderique Hofstede is kinderarts en medisch manager in het JKZ. Zij vindt dat je innovatie altijd moet toejuichen en omarmen als dit leidt tot extra veiligheid en accuraatheid in de zorg: “De beste zorg is veilige zorg. MedEye draagt daaraan bij. Het helpt bij de stap waarin de verpleegkundigen toetsen op de juiste patiënt, het juiste geneesmiddel en de juiste dosering.

Medicatie kinderen anders dan volwassenen

Hofstede vervolgt: “Het voorschrijven van medicatie voor kinderen is totaal anders dan bij volwassenen. Bijna ieder middel wordt gedoseerd op lichaamsgewicht of lichaamsoppervlak. Dat is veel rekenwerk. Kinderartsen zijn dan ook de beste rekenaars. Bij de beste zorg voor het kind hoort bij uitstek ook het veilig toedienen van medicatie. Daar helpt MedEye nu bij. Kinderarts Leo Wewerinke vult aan: ”Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Ze zijn extra kwetsbaar als er iets fout gaat met medicatie. Medicatieveiligheid staat in het JKZ met stip op één.”

Controle risicovolle medicatie

Anders dan volwassenen krijgen kinderen orale medicatie vaak in drankvorm. De introductie van een gesloten, digitaal medicatieproces maakt het toedienen van deze geneesmiddelen veiliger. De apothekersassistent trekt de juiste dosis op in een orale spuit en de verpleegkundige controleert het medicijn voor toediening met MedEye.

Het systeem neemt ook de vereiste visuele dubbelcheck door een tweede verpleegkundige over bij het toedienen van parenteralia (geneesmiddelen die geïnjecteerd worden). Ziekenhuisapotheker Sjak Shie: “Bij parenterale toediening heb je 7 checks die door twee verpleegkundigen moeten worden uitgevoerd. Een uiterst verantwoordelijke en intensieve taak. MedEye geeft hierbij digitale ondersteuning. Het systeem geeft per geneesmiddel exact aan welke checks zijn uitgevoerd en welke checks nog moeten worden gedaan. Dat vereenvoudigt de toedienverificatie en ondersteunt de verpleegkundige. Ook kinderarts Leo Wewerinke is enthousiast over de mogelijkheden bij de controle van hoog-risico medicatie: “Op deze medicatie wil je een specifieke extra controle en een veiligheidsmarge inbouwen. En daar wint de computer het altijd van de mens. We hebben nu de ideale combinatie van gekwalificeerde getrainde mensen die gebruik maken van een innovatieve mogelijkheid.”

(tekst loopt door onder de foto)


Op de foto van links naar rechts: Jolanda Zanen (AIOS ziekenhuisfarmacie, voormalig projectapotheker MedEye HagaZiekenhuis), Bastian Teichert (Deployment Specialist bij MedEye), Leo Wewerinke (kinderarts), Fréderique Hofstede (kinderarts en medisch manager Juliana Kinderziekenhuis), Maisa Sjak Shie (ziekenhuisapotheker en projectleider implementatie MedEye), Erna Buteijn (senior verpleegkundige)

Verandering is wennen

Senior verpleegkundige Erna Buteijn was bij de ingebruikname van het systeem: ”Iedere verandering is even wennen, maar gelukkig denken de verpleegkundigen goed en kritisch mee. Het systeem begeleidt je stapsgewijs in het werkproces dat anders in je hoofd zat. Het is een extra check om zeker te weten dat je alles hebt gedaan om het medicijn zo veilig mogelijk aan de patiënt te geven.”

Kinderarts Wewerinke geeft aan dat de druk bij verpleegkundigen hoog is en dat ondersteuning en ontlasting door MedEye daarom extra welkom is: “Eerst moeten we investeren, maar uiteindelijk leidt het systeem tot kwaliteitsverbetering en tot tijdsbesparing door de dubbele controle. Je wil dat alle stappen in het medicatieproces ondersteund worden.”

Controle moedermelk

Hoewel moedermelk geen medicijn is, was er vanuit het JKZ toch de specifieke wens om de melk te kunnen controleren met MedEye. Kinderarts en neonatoloog Wewerinke legt uit: “Die extra check van de juiste moedermelk is heel goed nieuws. Je wil absoluut voorkomen dat hier verwisselingen in plaatsvinden. Want naast het mogelijk overdragen van infecties is moedermelk erg persoonlijk voor moeder en kind die beide vaak al veel hebben meegemaakt. Ook is moedermelk, zeker voor de prematuren, erg belangrijk en heeft het vele voordelen zoals bijvoorbeeld bescherming tegen een ernstige darminfectie.

Samenwerking systemen

MedEye is zowel geïntegreerd in het EPD/HiX-systeem waarin de artsen de medicatie voorschrijven als in het CMS-systeem waarmee de apothekersassistent parenterale medicatie klaarmaakt. Sjak Shie is blij met de samenwerking van de systemen: “Dit maakt mogelijk dat de verpleegkundige naast tabletten, capsules en medicatie in drankvorm ook alle parenterale geneesmiddelen met MedEye digitaal kan verifiëren.”

Ambitie

Het JKZ is het eerste kinderziekenhuis in Nederland dat gebruik maakt van het MedEye medicatieveiligheidssysteem. Sjak Shie: “We zijn een ambitieus ziekenhuis. Onze kernwaarden zijn zorgzaamheid, innovatie en samenwerking. Waar het kan zetten we innovatie in en tillen wij de kwaliteit van onze zorg naar een hoger niveau. Verder zijn we resultaatgericht, en moet het vooral in de praktijk werken.” Medisch manager Hofstede is het daarmee eens: “MedEye kan een bijdrage leveren om de processen te optimaliseren. Innovatie is een van onze drie kernwaarden. Dat dragen we met trots uit en passen we ook toe waar mogelijk.”

Het HagaZiekenhuis werkt al enige tijd met Medey. In deze video wordt uitgelegd hoe het systeem werkt en hoe deze werkwijze bijdraagt aan een betere medicatieveiligheid.

Naar het overzicht