Opleidingserkenning voor ziekenhuisapotheek HagaZiekenhuis

06 January 2020

De apotheek van het HagaZiekenhuis heeft de opleidingserkenning van de apothekersorganisatie KNMP gekregen. De ziekenhuisapotheek gaat 5 AIOS opleiden in het vak ziekenhuisfarmacie. Ziekenhuisapotheker Loes Visser (op de foto rechts) is de nieuwe opleider, ziekenhuisapotheker Joris Uges (op de foto links) is plaatsvervangend opleider.

Deze opleiding was eerder toegekend aan de Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ). Omdat de klinische functies van de AHZ zijn overgeheveld naar het HagaZiekenhuis was een nieuwe opleidingserkenning nodig.

Loes Visser: “Ons vak is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Naast bereider en leverancier is de huidige ziekenhuisapotheker ook medebehandelaar. Een ziekenhuis als opleidingsinstelling biedt dan veel meer mogelijkheden dan een zelfstandige apotheek. Onder andere ten aan zien van interprofessioneel leren”.

Directeur Medische Zaken dr. Karel Ronday is trots op de erkenning. “Het HagaZiekenhuis heeft nu 25 erkende medisch specialistische opleidingen. Daarmee bewijzen we een belangrijke bijdrage te leveren aan het opleiden van medisch specialisten.”

De ziekenhuisapotheker is de farmaceutisch medebehandelaar van patiënten die onder behandeling zijn van een of meerdere medisch specialisten, onafhankelijk van waar de patiënt zich bevindt. Dat kan zijn in het ziekenhuis of op de polikliniek, maar ook thuis of bijvoorbeeld in een verpleeghuis of in een hospice. De ziekenhuisapotheken van Haga en LLZ vormen samen met de poliklinische apotheek van het HagaZiekenhuis één vakgroep. Binnen de vakgroep werken 21 apothekers waaronder 10 ziekenhuisapothekers.

De opleidingserkenning geldt voor 2 jaar. Daarna volgt een evaluatie. Bij goed resultaat volgt een verlenging van maximaal 5 jaar. De erkenning is verleend door de kamer Ziekenhuisfarmacie van de Specialisten Registratie Commissie (SRC).


Naar het overzicht