Van Leyenburg naar Haga: ons ziekenhuis is vijftig jaar!

21 December 2021

In december bestaat het ziekenhuis op deze locatie 50 jaar. Een mooi moment om terug te kijken naar de meest bijzondere mijlpalen.

14 juni 1967: eerste schep

De eerste schep gaat in de grond voor de bouw van het nieuwe gemeenteziekenhuis aan de Leyweg. Het ziekenhuis is gebouwd als ‘breedvoettype’: het verticale hoge beddenhuis staat bovenop een laag plat horizontaal gebouw met medische en poliklinische functies.

21 december 1971: opname eerste patiënten

Na ruim vier jaar bouwen opent het ziekenhuis met 750 bedden zijn deuren. Het krijgt de naam Ziekenhuis Leyenburg. Er is een chique oprijlaan met luifel naar de hoofdingang en een fontein met vijver. ‘Kunstfruit’ van Haagse kunstenaar Phil van de Klundert omringt het monumentale gebouw. De pers is lovend over het ‘modernste ziekenhuis van West-Europa’. Nog voor kerst verhuizen de eerste patiënten van het Zuidwal ziekenhuis naar het nieuwe Ziekenhuis Leyenburg. De sloop van het Zuidwal ziekenhuis start meteen daarna. In april 1971 is ook het Oogziekenhuis gevestigd aan de Leyweg.

12 mei 1972: opening door koningin Juliana

Bijna een half jaar na de verhuizing, bezoekt koningin Juliana het gemeenteziekenhuis voor de officiële opening. Ze onthult hierbij een speciale plaquette. Daarna krijgt de vorstin een rondleiding van de kelder tot de 15e etage. Pas drie uur later vertrekt ze.

1996: privatisering

Het ziekenhuis wordt geprivatiseerd. Vanaf dit jaar beheert een zelfstandige stichting het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet meer van de overheid en de medewerkers zijn niet langer gemeenteambtenaren.

2002: nieuwbouw

Op de plaats van de voormalige polikliniek bij de hoofdingang, staat een nieuw polikliniekgebouw. Het ontwerp van dit moderne gebouw heeft veel licht, kleur en ruimte. In de open ruimte op de derde verdieping is een glaskunstwerk langs de rand gemaakt. De nieuwbouw heeft een dakopbouw die lijkt op de karakteristieke luifel boven de hoofdingang van het ziekenhuis.

1 juli 2004: start van het HagaZiekenhuis

In 2004 gaat Ziekenhuis Leyenburg samen met het Juliana Kinderziekenhuis en Rode Kruis Ziekenhuis. De laatste twee ziekenhuizen waren eerder al gefuseerd. De drie Haagse ziekenhuizen heten vanaf nu HagaZiekenhuis.

23 september 2004: nieuw hartcentrum voor de regio

Na een jarenlange lobby door directie, cardiologen en gemeente wordt het Hartcentrum officieel geopend door Wim Deetman, op dat moment burgemeester van Den Haag.

4 september 2012: Haga Spoedplein opent

Het Haga Spoedplein opent haar deuren. Vanaf nu zijn de Spoedeisende Hulp, de huisartsenpost en SpoedApotheek te vinden onder één dak.

27 juni 2013: bereikbaar voor helikopters

Het ziekenhuis neemt het helikopterdek officieel in gebruik en is nu ook bereikbaar per helikopter.


12 juni 2015: Koningin Máxima opent het nieuwe Juliana Kinderziekenhuis

Opnieuw koninklijk bezoek. Koningin Máxima opent het nieuwe Juliana Kinderziekenhuis. Nadat ze is toegezongen door zo’n 150 kinderen plaatst zij samen met twee patiëntjes de laatste steen in de vuurtoren. De vuurtoren is het symbool van het Juliana Kinderziekenhuis.

1 oktober 2016: adresverandering

Niet verhuisd, wel een nieuw adres. Het adres van het HagaZiekenhuis verandert van Leyweg 275 naar Els Borst-Eilersplein 275.

December 2021: het ziekenhuis bestaat 50 jaar!

Het HagaZiekenhuis is nog steeds volop in beweging en kijkt uit naar de toekomst.


Naar het overzicht