Mededeling raad van bestuur Reinier Haga Groep

27 November 2019

De Reinier Haga Groep is al enige tijd in gesprek over de toekomst van de samenwerking tussen de drie ziekenhuizen.

De raad van bestuur neemt kennis van het standpunt van de medische staf van Reinier de Graaf in deze. De raad van bestuur zal hierover nader overleg voeren in samenspraak met de raad van toezicht.

Naar het overzicht