Medisch specialisten HagaZiekenhuis werken samen met HartKliniek

08 February 2023

HartKliniek opent een tweede vestiging in regio Den Haag. De kliniek werkt samen met medisch specialisten van de MSC Haga. De focus ligt op het bieden van toegankelijke, laagdrempelige cardiologiezorg dichtbij de patiënt met aandacht voor de menselijke maat en korte toegangstijden.

Patiënten uit de regio kunnen met een verwijsbrief snel gezien worden. Haga-cardiologen dr. Janine Elshout-van Loon en Peter-Hans Tolen houden spreekuur bij HartKliniek Den Haag, locatie Statenkwartier (Johan de Wittlaan 3).

Naast cardiologie ook aandacht voor interne geneeskunde

Uniek aan deze HartKliniek-locatie is dat er naast cardiologen ook internisten gaan werken in de kliniek. Zij hebben aandacht voor primaire en secundaire cardiovasculaire preventie, dyslipidemie/familiaire hypercholesterolemie, hypertensie, het gebruik van antistolling en inschatten van tromboserisico. De internisten werken zowel in het HagaZiekenhuis als bij HartKliniek. “Onze internisten vasculaire geneeskunde gaan hier spreekuur houden”, aldus cardioloog Ivo van der Bilt. Samen met Remco Natte (patholoog) is hij namens de MSC Haga lid van de directie van deze vestiging van de Hartkliniek.

Landelijke organisatie

HartKliniek is een landelijke organisatie van kleinschalige zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten. Peter Kievit, medisch directeur HartKliniek over de nieuwe vestiging: “Wij zien een toenemend aantal patiënten in de regio Den Haag. Het openen van 2e kliniek in deze regio was voor ons dan ook een logisch vervolg. Op deze manier kunnen wij patiënten van snelle toegang tot poliklinische cardiologiezorg blijven voorzien en het regionaal netwerk van cardiologiezorg versterken. Speerpunten van HartKliniek Den Haag, locatie Statenkwartier zijn preventie van hart- en vaatziekten, boezemfibrilleren en het vrouwenhart.”

Persoonlijke benadering

De persoonlijke benadering van HartKliniek blijft gehandhaafd. Bij HartKliniek nemen de cardiologen ruim de tijd voor patiënten en wordt aandacht besteed aan de persoonlijke situatie van de patiënt. De onderzoeken worden direct door de cardioloog beoordeeld of door de cardioloog zelf uitgevoerd. Tijdens vervolgonderzoeken of controles spreekt de patiënt altijd met dezelfde cardioloog.

Snelle diagnostiek

HartKliniek focust zich met name op snelle diagnostiek en laag- en midden complexe cardiologiezorg. Daarbij streeft HartKliniek naar een goede samenwerking met ziekenhuizen in de regio als aanvullend specialistisch onderzoek of interventie nodig geacht wordt. De lijnen zijn kort waardoor patiënten snel gezien kunnen worden door een specialist en voor een eventuele interventie vlot worden doorgestuurd.

Verzekerde zorg

Met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist vergoedt de Nederlandse zorgverzekeraar de kosten voor de patiënt, ongeacht de polis. Mocht er een deel niet vergoed worden door de zorgverzekeraar (eigen bijdrage), dan zal HartKliniek deze kwijtschelden. Net zoals in het ziekenhuis wordt jaarlijks eenmalig het eigen risico verrekend.

Naar het overzicht