Dragen van mondkapje verplicht

17 December 2020

Vanaf vrijdag 18 december is het dragen van een mondkapje ook in het HagaZiekenhuis verplicht. Dit geldt voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Wie om medische redenen geen mondkapje kan dragen, krijgt van het Haga een faceshield in bruikleen.

De algemene huisregel luidt:

Medewerkers, patiënten en bezoekers zijn verplicht in het HagaZiekenhuis een mondneusmasker te dragen, tenzij men zit op een stoel, ligt in een bed of onderzoekstafel én er 1,5 meter afstand gehouden kan worden

Komt u als patiënt naar het HagaZiekenhuis?

U bent verplicht een mondkapje te dragen in:

  • de lichtstraat;
  • de gangen;
  • zorgruimtes, zoals spreek-, onderzoeks- en behandelkamers en patiëntenkamers op klinische verpleegafdelingen.
  • alle overige ruimtes die voor patiënten en bezoekers toegankelijk zijn;
  • alle ruimtes waar het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden.

Uitzonderingen:

  • Als u door medische redenen geen mondkapje kan en mag dragen, dan moet u een faceshield dragen. Deze krijgt u in bruikleen van het HagaZiekenhuis.
  • Als een arts of zorgmedewerker u vraagt het masker af te doen, bijvoorbeeld tijdens een onderzoek.


Komt u op bezoek in het HagaZiekenhuis?

U bent verplicht een mondkapje te dragen in alle ruimtes.

Uitzondering:

Als u door medische redenen geen mondkapje kan en mag dragen, dan moet u een faceshield dragen. Dit faceshield krijgt u in bruikleen van het HagaZiekenhuis. U moet wel een verklaring laten zien waaruit blijkt dat er een medische reden is om geen mondkapje te dragen.Medische mondneusmaskers zijn nog steeds schaars. Deze gebruiken we daarom alleen op de plekken waar ze het hardste nodig zijn: op onze zorgafdelingen en poliklinieken. We vragen u daarom om uw eigen mondkapje te dragen als u naar het ziekenhuis komt.Meer weten over de maatregelen in het HagaZiekenhuis? Kijk op www.hagaziekenhuis.nl/coronavirus.
Naar het overzicht