Nederlandse Borstvoeding Week - “Borstvoeding geeft moeder zelfvertrouwen"

01 October 2018

Borstvoeding geven is natuurlijk. Toch is er begeleiding nodig om het goed aan te leren. Alle verpleegkundigen en kraamverzorgenden van het Haga Juliana Geboortecentrum (HJGC) zijn hiervoor opgeleid. Bovendien zijn er ook vijf borstvoedingscoaches ter ondersteuning. Als er problemen rijzen rondom het geven van borstvoeding, komen lactatiekundigen Monique Gerritse en Hanna Zuidema in actie.

Borstvoeding, fundering voor het leven, zo luidt het motto van de Nederlandse Borstvoeding Week die op maandag 1 oktober begint. Borstgevoede baby's zijn over het geheel genomen gezonder en er zijn ook gezondheidsvoordelen voor de moeder. Bovendien wordt door het vele huid-op-huidcontact de hechting tussen moeder en kind bevorderd.

Responsief voeden

"Het HJGC heeft het certificaat Baby Friendly Nederland", vertelt Hanna Zuidema. "Dit betekent dat alle ouders begeleiding krijgen bij het voeden van hun kind, of zij nu borstvoeding of flesvoeding willen geven. Direct na de geboorte krijgt de moeder de baby minimaal een uur bloot op de huid. Dat is goed voor de hechting. Verder krijgen de ouders uitleg over wat hun baby nodig heeft. Hieronder valt bijvoorbeeld het voeden op verzoek en het dichtbij houden van de baby."
"Wij vinden het responsief voeden heel belangrijk", gaat Monique Gerritse verder. "Daarbij kijk je naar wat het kind wil en nodig heeft en leer je daarop te reageren. Wat dat betreft zijn onze kraamsuites natuurlijk ook heel goed; het kind is altijd in de buurt en de ouders leren hun kind kennen."

Begeleiding

De borstvoedingscoaches zijn opgeleid voor de begeleiding van de gezonde kraamvrouw en haar baby. De verpleegkundigen/kraamverzorgenden ondersteunen moeder en kind daarbij. Lactatiekundigen Monique en Hanna helpen wanneer er problemen optreden bij moeder of kind of doen de consulten 'buiten het gewone'. Monique: "Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen bij meer complexe vragen en problemen op het gebied van borstvoeding, zoals problemen bij het aanleggen van de baby, het weigeren van de borst, pijnklachten, borstontsteking, onvoldoende melkproductie en/of onvoldoende groei van de baby, premature kindjes en dergelijke. Ook verzorgen wij scholing en instructie aan alle collega's die ouders begeleiden bij de borstvoeding. Borstvoeding geven is niet altijd een makkelijk verlopend proces. Een prematuur kindje kan bijvoorbeeld niet gelijk aan de borst drinken, dus moet de melkproductie op een andere manier op gang komen."

Zelfvertrouwen

"Als borstvoeding goed gaat, doet dat vaak heel veel voor het zelfvertrouwen van de moeder. Jammer genoeg stoppen veel moeders al na twee of drie weken met het geven van borstvoeding omdat zij kloven krijgen of pijn hebben. Wij streven ernaar klachten zo veel mogelijk te voorkomen en de moeders in de eerste periode zó te begeleiden, dat ze door die driewekengrens heenkomen. Na die periode wordt het geven van borstvoeding over het algemeen makkelijker", zegt Hanna. "Moeders van een te vroeg geboren baby zijn vaak weken bezig voordat ze hun kind volledig aan de borst kunnen voeden. Als dat dan lukt en wij zien hoe blij ze daarmee zijn … ja, daar doe je het voor!" aldus Monique.

Samenwerking

De lactatiekundigen van het HJGC, Reinier de Graaf (Delft) en het Langeland Ziekenhuis (Zoetermeer) werken nauw samen. De nieuwe Richtlijn Begeleiding bij Borstvoeding is bijna klaar. Deze zorgt ervoor dat in alle drie de ziekenhuizen moeders en baby's op een eenzelfde manier begeleid worden.

Naar het overzicht