Nieuwe richtlijn behandeling reumatoïde artritis

22 May 2020

Er is een nieuwe Nederlandse richtlijn voor de behandeling van reumatoïde artritis (ook wel RA genoemd). RA is een auto-immuunziekte waarbij gewrichtsontstekingen ontstaan. Op de polikliniek reumatologie van het HagaZiekenhuis worden veel patiënten met RA gezien en behandeld. De nieuwe richtlijn is bedoeld om deze zorg nog verder te verbeteren. Eind vorig jaar heeft reumatoloog dr. K. Visser de nieuwe aanbevelingen gepresenteerd op het jaarlijks congres van de Nederlandse reumatologen in Papendal.

Het was hoog tijd de oude richtlijn uit 2009 te herzien. De afgelopen 10 jaar is er veel onderzoek gedaan naar hoe RA het beste te behandelen, welke middelen daarbij kunnen worden ingezet en in welke volgorde, en wat de uitkomsten zijn voor de patiënten. Ook zijn er veel nieuwe anti-reumatische medicijnen verschenen op de markt. De richtlijn is ontwikkeld door een werkgroep vanuit de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) waarin naast reumatologen ook een huisarts, een verpleegkundige, een apotheker en een patiënt waren afgevaardigd.

De richtlijn is gebaseerd op de Europese richtlijn van de EULAR (European League Against Rheumatism), maar is aangepast aan de Nederlandse situatie. De hoofdstukken beschrijven de verschillende medicijnen en de optimale behandelstrategie; dat wil zeggen hoe je zou moeten starten met de behandeling, en op welke manier de behandeling daarna wordt voortgezet. Een belangrijk doel van de behandeling van RA is het verbeteren van de klachten en het voorkomen van schade aan gewrichten door langdurige ontsteking. Patiënten stellen soms ook andere, meer praktische doelen, zoals weer aan het werk kunnen gaan of hobby’s uitvoeren. De richtlijn adviseert deze doelen samen te bespreken tijdens het bezoek aan de reumatoloog of reumaverpleegkundige. Verder worden belangrijke adviezen gegeven over combineren van medicijnen (bijvoorbeeld methotrexaat samen met een zogenaamd biologisch reumamedicijn) en over verlagen of afbouwen van medicijnen als het goed gaat. Het is bekend dat bij een groot deel van de patiënten dit lukt. In totaal zijn 25 aanbevelingen opgesteld.

De reumatologen van het HagaZiekenhuis hebben de nieuwe richtlijn verwerkt in hun Zorgpad voor patiënten met RA. De richtlijn is te vinden op www.richtlijnendatabase.nl (voor artsen en hulpverleners). Op www.thuisarts.nl is alle informatie over reumatoïde artritis en de behandeling aangepast en in begrijpelijke taal te lezen voor iedereen.

Naar het overzicht