Gezamenlijke inzet ziekenhuizen en zorgverzekeraars: ook in 2021 voor iedereen toegang tot goede ziekenhuiszorg

01 December 2020

Patiënten moeten ook volgend jaar kunnen rekenen op toegang tot goede ziekenhuiszorg. Dat is de inzet van zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen willen alle huidige contractuele relaties volgend jaar voortzetten, zodat mensen ook in 2021 zoveel mogelijk in hun vertrouwde ziekenhuis terecht kunnen.

Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn in constructief overleg om gezamenlijke afspraken te maken over de ziekenhuiszorg in 2021. Omdat dat overleg nog niet is afgerond, kunnen de afzonderlijke ziekenhuizen en zorgverzekeraars nu nog niet in alle gevallen aangeven welke afspraken er zijn gemaakt. De inzet van ZN, NFU en NVZ is om de landelijke gesprekken op korte termijn te kunnen afronden. Zo snel mogelijk daarna is voor verzekerden informatie beschikbaar over de precieze afspraken per ziekenhuis.

Zorgadvies en zorgbemiddeling

Wilt u weten hoe en waar u terecht kunt voor zorg? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar voor zorgadvies en/of zorgbemiddeling. Elke zorgverzekeraar heeft gespecialiseerde teams die u kunnen helpen bij het vinden van een passende zorgverlener. Meer informatie en contactgegevens vindt u op www.mijnzorgverzekeraar.nl.

Als patiënt kunt u erop rekenen dat er alles aan wordt gedaan om u de zorg te bieden die u nodig heeft. Heeft u zorg nodig of heeft u gezondheidsklachten? Wacht dan niet, maar neem contact op met uw huisarts.


Naar het overzicht